KjøbenhavnHistori_5_1660-1699

Kj øbenhavns Historie og Beskrivelse.

A f

D r. 0 . Nielsen, Arkivar ved Kjøbenhavns Raadstuearkiv.

F em t e Del.

Med 2 G rundtegninger.

Kjøbenhavn, F o r l a g t a f U n i v e r s i t e t s b o g h a n d l e r O . R

T r y k t h o s J . J o r g e n s e n & Co. (M . A H a n n o v k r ) . 1889.

Made with