Helge Bonset, Martien de Boer en Tiddo Ekens - Nederlands in de onderbouw