Oslo Vognselskap Årsrapport 2016

Grønn, grenseløs fremtid Oslo Vognselskap 10 år i 2016:

Den 27. september 2016 fylte Oslo Vogn- selskap ti år. For å feire jubileet inviterte vi til en fagkonferanse med deltakelse fra politikere, fagpersoner og andre kollektiv- interesserte fra inn- og utland. På konferansen diskuterte vi hvordan vi kan skape en fremtid hvor innbyggerne i Osloregionen enkelt kan reise på tvers av kommune- og fylkesgrenser – på enmestmuligmiljøvennligmåte. Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) gratulerte Vognselskapet med jubileet og reflekterte over de gode resulta- tene som er oppnådd siden oppstarten i 2006. Stefan Kallin fra Transitio AB presenterte gode løsninger for trafikk på tvers av regioner i Sverige. Ruter og Sporveien presenterte sine strategier for videreutvikling av kollektivtrafikken og miljøorganisasjonen Zero la frem sine tanker om grønn mobilitet.

Konferansen var et nyttig samlingspunkt for alle som er en del av kollektivtrafikkfamilien, der det ble delt gode idéer og visjoner for fremtidens miljøvennlige transport. Tegnekonkurranse I anledning jubileet inviterte Oslo Vognselskap til en tegnekon- kurranse for alle tiåringer i Oslo. Bidragene vi fikk viser tydelig at fremtidens kollektivreisende er opptatt av at vi skal ha miljø- vennlig kollektivtransport. Tegningene viser transport som går på solcellepaneler, vannkraft, pedalkraft, magnetisme, biogass og vindkraft. Det var til og med hamster- og skilpaddedrevne transportmidler og en trikk som gikk på prating. Vi er imponert over kunnskapen barna har om både kollektiv- transport og miljøvennlige løsninger, og tankene de har gjort seg om kundenes transportbehov. I denne årsrapporten viser vi noen av de flotte bidragene vi fikk.

2

Oslo Vognselskap AS årsrapport 2016

Made with