Onsdag 31. august 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

VARMEPUMPER

ALLTID LAVE PRISER! Se tilbud: www.Bekkvangservice.no

– etablert 1928

Onsdag 31. august 2016 Nr. 30 • 89. årgang

Jubilerer med veteranlæreren

Avslørte vesketyver

Foto: Jon Olav Andersen

De ansatte på Kjolesenteret på Lillo skjønte at noe var galt lørdag, da de fikk en tyve- bande på besøk. Marit W. Henriksen (bildet) hadde blant disse ei dame som tilsynela- tende ville kjøpe en kjole. Egentlig forsøkte hun å stjele veska til Marit, men ble avslørt krabbende på golvet. Side 5 Hjem etter 500 års fravær Det er et ufattelig arbeid som ligger bak rekonstruksjonen av Balkemadonnaen, som nå skal settes på plass i Balke kirke. 600 arbeidstimer brukte tre- skjærer Boni Wiik. Nå gleder Eivind Peder Hveem og Gøran Gjetmundsen seg til å få madonnaen på plass etter 500 års fravær. Side 7 Tørt og fint på Starum cup 144 lag deltok på årets Starum cup, og det var gledelig mange. Likevel gleder arran- gøren seg aller mest over at regnet holdt seg unna cupen. Side 9 TORKELIA Høy standard - Mjøsutsikt Nær marka - Solrikt

Foto: Mina B. Sveen Foto: Knut Erik Landgraff

Foto: Ragnhild Fladsrud

som elev, resten som ansatt, så Midtbu (66) har vært med i uvanlig mange av de 90 årene. Veteran- læreren er umåtelig populær blant elevene sine, og vil gjerne holde på noen år til. Side 4

Thune skole på Eina skal straks feire 90-årsjubi- leum. Det gleder alle seg til, men kanskje spesielt lærer Aage Midtbu (bildet). Skolen har nemlig vært en viktig del av livet hans i 46 år. To av årene var

Trenger du elektriker?

STORT UTVALG I PLANTER OG MANGE GODE TILBUD!

Dekkbark

Krukker

2016

!

250; 250;

40% Div. trær

40% 0%

Snakk med fagfolk

Åpent: kl. 9-17 (16)

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

HAR DU NOE Å SELGE?

! " # $ % ' "$ '

&

(( )"

#*

"

& + &

' ((*

" *

RESERVERT

!$

&, & - "" .!

'

(

///*

'&*

.no Tlf: 47 80 17 00 boligpartner

Made with