Onsdag 31. august 2016

2

Onsdag 31. august 2016 •

Opplev viddas magi på Stenberg

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Få bort de useriøse

I forrige uke varslet Samferdsels- departementet at gebyrene for overlast skal økes. I den anled- ning sier samferdselsministeren at det skal være trygt å ferdes på vegen, og at de som kjører tung last kan utgjøre en fare for andre. Han framholder at det ikke skal lønne seg å spekulere i å laste bilen eller vogntoget for tungt. Økningen av gebyrene skal gjøre det mindre fristende å kjøre med overlast. Forskrifts- endringen trer i kraft fra i mor- gen. Vi synes det er gledelig at tra- fikksikkerheten tas på alvor, selv om gebyrøkninger sjelden er av det gode. I dette tilfellet er det imidlertid på sin plass. Det er liten tvil om at denne innskjerpingen kommer etter at det de siste årene er avdekket at spesielt mange utenlandske vogntog kjører med overlast i Norge. Ofte er det også slik at de samme vogntogene er i dårlig teknisk stand. Et overlastet vogn- tog med dårlige bremser er livs- farlig i trafikken. Transportbransjen her til lands har tøffe vilkår når den skal for- søke å konkurrere med billig arbeidskraft og kjøretøy som ikke er i forsvarlig stand. Pluss på sjåfører som ikke overholder bestemmelsene om kjøre- og hviletid, så blir det ekstra ille. I til- legg er det den siste tida avdek- ket at en del utenlandske sjåfø- rer kommer hit uten å ha papi- rene i orden, blant annet er det gjennom mediene blitt kjent at flere er tatt med falske førerkort. Det er lett å forstå at den seriøse delen av transportbransjen for- tviler. I vårt distrikt har vi dessverre fra tid til annen ulykker med utenlandske vogntog. Spesielt har vi sett at dette skjer når vin- terføret utfordrer sjåførene. Altfor mange ganger har vi sett vogn- tog med uerfarne sjåfører og dårlige dekk stå fast eller ligge i grøfta. Enkelte ganger har det også skjedd ulykker der andre biler er blitt involvert. Vi håper at regjeringens skjer- ping av overlastgebyrene også er et signal på at det skal være lønnsomt å ta sikkerheten på alvor, slik de fleste transport- firmaene gjør. De useriøse vil vi ikke møte langs vegen.

Lisbeth Eilertsen har aldri glemt de magiske timene hun tilbrakte ved et bål på bredden av Karasjohka på åttitallet. Nå skal også friluftsfesti- valfolket få høre fangst- mannens historier. I 1989 gikk Lisbeth Eilertsen på folkehøgskolen Øytun i Alta. Ei helg fikk elevene være med på tur til Karasjok, der de overnattet på hytta til en av lærerne. Det Lisbeth fikk oppleve ved bredden av Karasjokha har hun aldri glemt. – Vi satt rundt et bål, helt nede ved elva, og hørte på historiene til fangstmannen Johannes Kemi, som var jeger og fangstmann på Lisbeth Eilertsen gleder seg til å gjenskape viddas magi på Stenberg under årets friluftsfesti- val. Mina B. Sveen mina@totens-blad.no pene» musikere, samt publi- kumsrekord for året med cirka 150 frammøtte, var stemningen satt. Nan Renee Vasskog og Ida Marie Ringerud ledet publikum inn i sin for anledning en uten- dørs dagligstue, som bød på både solskinn og naturlig vindmaskin. Vinden varet opp med noen utfordringer for vakthavende lege Ringerud, som i legepausa sikret konsertsveisen ved å gi flere dagers fiskebeinsflettet hår fri utfoldelse. – Det ble fine krøller, men kombinasjonen med lipgloss fun- ker dårlig, konstaterte hun i vin- den. Bandet som har hatt to singel- slipp, «Bedtime» og «Keep it alive» og ønsker å gi ut album,

Hans Kristian Hanestad var hjelpemann fra Mjøsmuseet da John Erik Amlien, Geir Sollie og Lisbeth Eilertsen flyttet flytescene fra Sillongen til tjernet på Stenberg.

Finnmarksvidda fra han var ung gutt. Det var en helt magisk stemning, og det sitter i ennå, forteller Lisbeth. I år skal frilufts- festivalfolket få en opplevelse som er så nær eventyret ved Karasjokha som det vel er mulig å få til. Scene på tjernet – Vi skal gjenskape den magiske stemningen her ved tjernet på Stenberg. Tenk deg skumring, bålpanner, kanskje dis over van- net, og så, ute på scenen på tjer- net: fortellinger, strupesang og joik. Publikum skal sitte i det naturlige amfiet inne på land, sier

Lisbeth begeistret. Trygve Ramnefjell fra bokbussen har satt sammen utdrag av Kemis tekster, og Torgeir Vassvik, som mange kjenner fra forestillingen «Leahkit» på Fyrverkeriet kultur- hus i vår, maler lydbilder i stru- pesang, joik og sjamantromme. Fredag startet riggingen til den helt spesielle forestillingen, for den krever litt mer enn en vanlig konsert. – Vi har lånt scenen fra Sillongen, forteller Lisbeth. Den både store og tunge scenen ble løftet med kran fra Sillongen og ikke uten en viss engstelse og møye kjørt med traktor til tjernet

på Stenberg fredag. Der er den så blitt fortøyd, og festivalarrangør- ene kan fortsette forberedelsene. Kaffe og «tørkakjøtt» – Det blir salg av reinkjøtt fra Karasjok og kaffe, sier en smi- lende Lisbeth. Friluftsfestivalen starter altså fredag 2. september, og allerede fra morgenen er det klart for flere foredrag i Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss. Om ettermiddagen og kvelden blir det en mengde forskjellige friluftsaktiviteter i Minneparken på Raufoss. Lørdag fortsetter aktiviteten her, samtidig som det blir kultur- historisk vandring til minnesmer- ket øst for Høgbrenna på Vardalsåsen. Søndag starter med «Herva rundt» på Totenåsen, markering av dagen på Gjøvik, og ikke minst stor stemning på Stenberg. Her blir det en mengde ulike aktiviteter, og det blir selvsagt prisutdeling. Det blir også kon- sert med Songs from the sea. Friluftslivets uke fortsetter mandag med matkurs om fisk på Vildåsen skytebane og tur for innvandrere og flyktninger ons- dag. Friluftslivets uke varer til og med søndag 11. september.

Rekordoppmøte i «dagligstua» på Raufoss Nan/Ida & The Living Room Sessions satte lørdag punktum for årets sesong med minikonser- ter på Raufoss gård. Med «grådig

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Nan/Ida & The Living Room Sessions sørget for publikumsrekord og en «grådig pen» mini-konsert på Raufoss gård lørdag. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Oddvar Laeskogen, Østre

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

bød på både nyskrevet og godt lagret materiale innen sin sjanger country/folk/americana. De øvrige spesielt «grådig pene» bandmedlemmene er Trond Augland, Jan Tore Øverstad, Simen Evenrud og Øyvind Selmer Hoelsveen. Lørdagens konsert var den

siste av årets seks mini-konserter på Raufoss gård. – Vi har hatt alt fra 50 til 150 besøkende på konsertene i år, og har fått mange takknemlige og glade tilbakemeldinger fra publi- kum, så dette er noe vi kommer til å fortsette med også neste år, sier kultursjef Elisabeth Lund.

Toten, født 1926, døde 14. august.

Even Løsengen, Østre Toten, født 1922, døde 13. august.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with