Jos van der Wal en Jacob de Wilde - Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

1  Begripsbepaling en uitgangspunten

Maar die busjes reden ook bij gasten van 15, 16 jaar langs die hier praktisch om de hoek wonen. Daar heb ik meteen een eind aan gemaakt. Werd er ge- zegd: “Ja, maar als we dat niet doen lopen de talenten weg naar Fortuna en MVV.” Nou en? Als ’t ze zo gemakkelijk wordt gemaakt, dan komt er toch niets van die jongens terecht. Je moet het kinderen zó lastig maken dat ze opko- men voor zichzelf. Zo kweek je winnaars, zeker in het voetbal.’ Toetsvragen bij hoofdstuk 1 Zijn de volgende stellingen juist of onjuist? De antwoorden vind je achter in het boek. 1 De adolescentie is een periode die bestaat uit meerdere fasen. 2 De termen ‘adolescentie’ en ‘puberteit’ hebben ongeveer dezelfde bete- kenis. 3 ‘Jeugdland’ is een metafoor (beeldspraak) voor adolescentie. 4 Jongeren in Nederland hebben steeds meer last van Sturm und Drang. 5 Het nature-nurturedebat is gewonnen door de sociaal-culturele bena- dering van de ontwikkeling in de adolescentie. 6 Behalve de media heeft ook de sociale wetenschap bijgedragen aan eenzijdige beeldvorming over adolescenten. 7 In de hersenen is het emotionele systeem eerder uitgerijpt dan het rati- onele systeem. 8 In dit boek wordt gedrag van adolescenten vooral verklaard vanuit de biologische factor.

Wil je verder oefenen? Op de website vind je per hoofdstuk oefentoet- sen. Je vind hier toetsen met juist-onjuistvragen, toetsen met open vra- gen en casussen met daarbij opdrachten.

46

Made with