Millieu_Compact#7

SELECTIEVANHETBELANGRIJKSTEMILIEUNIEUWS compact mILIEU

Nummer 7 Jaargang 26 8maart 2014

Biobased economy vereist netwerken

Uitgelicht

SolarDays2014 De SolarDays 2014 komen er aan. Van 12 t/m 18mei staat zonne-energie in heel Nederland centraal.Meerweten? Kijkop ‘www.solardays.nl’. Afval verdient beter De gemeente Etten-Leur start een proef waarbij inwoners geld krijgen voor ingeleverd plastic verpakkingsafval en huishoudelijk blik. De proef krijgt als naammee ‘Afval verdient beter’, meldt Afvalonline.nl. Tijdens de proef, die duurt van half april tot half oktober, worden er vier inzamelplaatsen ingericht bij supermarkten.Twee medewerkers nemen het afval in en wegen het, waarnade inleveraareenstatiegeldbonontvangt. Duidelijkheidoverkeurmerken Alleen al in de afgelopen anderhalf jaar zijn er ruim90duurzaamheidskeurmerkenen-logo’sin Nederland bijgekomen. Dat schept verwarring. Om duidelijkheid te scheppen heeft Milieu Centraal de Keurmerkenwijzer gelanceerd. Op ‘www.keurmerkenwijzer.nl’ staan alle duurzaamheidskeurmerken overzichtelijk op een rij. Demerken zijnonderling te vergelijken opmilieuvriendelijkheid, dierenwelzijn, eerlijke handel endebetrouwbaarheidvandecontrole.

Foto: Michiel Wijnbergh

Voor de biobased economy zijn netwerken nodig van boeren, industrie en overheid. Dat stelt het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving in een advies aan het ministerie van Economische Zaken. Regionale projecten van agrarische ondernemers indebiobasedeconomymakenmeer kans bij een betere samenwerking tussen agrariërs en de verwerkende industrie. Een duidelijker beleid van provincies en gemeenten verdient eveneens aandacht. Ook is betere afstemming nodig tussen de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur enMilieu.

1

Made with