Onsdag 27. mai 2015

Tlf. 951 67 136 - bhechr@online.no Soping/renhold av ditt uteareal! Paul Christensen Maskindrift AS

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

Onsdag 27. mai 2015 Nr. 22 • 14. årgang Ender trolig året med underskudd

Slutt på gratis parkering

Foto: Torbjørn Aurvåg

Ole Jakob Haugen registrerer at det er mange som ikke tar toget som bruker parkeringsplassene ved lokstallen. Nå blir det imid- lertid slutt på gratisparkeringa. Parkeringsplassene vil bli forbe- holdt togpendlerne.

Side 4

Industrivekst inn i Gjøvik

Foto: Torbjørn Aurvåg

Gjøvik kommune vil ende opp med et underskudd på 18 millioner kroner i år hvis den økonomiske situasjonen fortsetter slik den har gjort de fire før- ste månedene i år. – Det er en bekymringsfull utvikling i behovet for kommunale tjenester, fast- slår rådmann Magnus Mathisen (bildet). Hovedårsakene er økte utgifter til sosialhjelp og økte utgifter til utskrivningsklare pasienter, samt manglende finansiering av overføringer til private barnehager.

En uforståelig hendelse

Foto: Ragnhild Fladsrud

Nabo Jan Viggo Pettersen synes det er uforståelig og trist, etter at en mann er siktet for å ha drept sin tvillingbror i ei hytte natt til lørdag. Politiet (bildet) har

I Raufoss Industripark arbeides det på tvers av kommunegrensene med en felles områderegulerings- plan. Ingrid Finne Klynderud fra Gjøvik kommune, Anne Merethe Andresen fra Vestre Toten kom- mune, driftsleder Roy Lerudjordet og administrerende direktør John Einar Jørgensen i Raufoss Eiendomsforvaltning AS jobber sammen. Side 5

jobbet på stedet i hele pinsehelga.

Side 3

Side 7

Foto: Jon Olav Andersen

Svartsurbær $ %"# & Hage-tid! Vår =

Prisvinner!

Yunik Woodcare Superdekk 14 år

Velkommen til trivelige omgivelser Åpningstider: Mandag - fredag 9-17 Lørdag 10-16

Kulethuja

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 30.mai kl. 10–16 BRUKT- MARKED

!"#

Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

Diverse kurver Gjør et kupp!! 110,-

Snakk med fagfolk 39,-

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søn/helligd. kl.12-16

Storgata 10, Gjøvik Tlf. 611 80 899 • post @ 10andcoffee.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with