Samling_af_Bestemmelser_1944

SAMLING AF BESTEMMELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE 1944

UDGIVET I HENHOLD TIL KOMMUNALBESTYRELSENS BESLUTNING

VED MAGISTRATENS 1. AFDELINGS SEKRETARIAT

J. H S C H U L T Z A/s U N I V E R S I T E T S - B O G T R Y K K E R I K 0 BE N H AV N 1 9 4 6

Made with FlippingBook - Online catalogs