Onsdag 13. november 2019

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

RØISVOLD TRECON AS

Tlf. 40 00 26 30

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 13. november 2019 Nr. 41 • 18. årgang

Trygg skoleveg hit, men ikke lenger Foto: Jan Rune Bakkelund Foto: Jan Rune Bakkelund Foto: Redningsselskapet

Mjøsvekteren reddet liv

Leif Gunnar Jota (til venstre) sto i 8 graders vann for å forsøke å redde en fritidsbåt fra å gå på land. Det kostet ham nesten livet. Mjøsvekteren ble redningen. Nå har han møtt livredderne Espen Sand og Odd Thomas Olafsen. Side 8 Tømmer ikke dunken

Hvis du ikke sorterer emballa- sjen riktig, må du regne med at renovatørene ikke tømmer dunken, varsler daglig leder Stein Giæver i Horisont Miljøpark. Side 4 Støtter skolen i Redalen

Foto: Torbjørn Aurvåg

– At det ikke har skjedd noen større ulykker skyl- des bare flaks, sier FAU-leder Dallas Skoglund. Det har vært flere nestenulykker på strekningen. Vinterstid ligger både biler og busser i grøfta i den farlige svingen. Side 5

Den nye gang- og sykkelvegen langs Kollsvegen stopper midt i svingen nedenfor Lundstein skole. Nå må barna krysse vegen midt i svingen for å gå på riktig side av vegen. Mange av foreldrene kjører ung- ene sine til og fra skolen. Andre barn har fått streng beskjed om å ikke gå på vegen, men bruke jordet opp til skolen.

Elevrådsleder Ane Strandbakke ved Redalen skole roste skolemil- jøet da hun takket for at elevrådet fikk 10.000 kroner fra Mjøsbygda Redalen grendelag. Nå er grende- laget klart til kamp for å bevare skolen – hvis det blir nødvendig. Side 11 105 nye leieavtaler

Gir ikke opp ysting i Snertingdal

Side 2

SOLSK JERMING

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

Vi tømmer lageret for markiser

Foto: Torbjørn Aurvåg

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen

Tema Eiendom har inngått 105 nye eller utvidede leieavtaler til nå i år. Reinert Seljeskog har gitt seg et år på å nå målet om 250 millioner kroner i leieinntekter i Innlandet. Side 3

www.scandic.no

!" # $ %

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online