OZ 2013/1-4

organizacija znanja letnik 18, zvezek 1-4, 2013

http://home.izum.si/cobiss/oz/

KAZALO

^����� LANKI

Boštjan Batič, Davor Šoštarič Koncept avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture v sistemu COBISS ...........................................................................................................1 Dejan Valh IPv6 – ali ga že potrebujemo? ...........................................................................................................7 Ema Dornik Obzornik zdravstvene nege: spletna metrika 2009−2013 .........................................................................................................18 Aleksandra Rubelj, Branka Mlakar Štok, Tanja Žuran Putora Dnevi slovenske informatike 2013 .........................................................................................................27 Davor Šoštarič UNITWIN/UNESCO Chair Program .........................................................................................................32 Zdenka Kamenšek 42. konferenca LIBER .........................................................................................................33 Tanja Žuran Putora, Tatjana Žnidarec, Dušan Hanžurej, Robert Belec, Zdenka Stiplošek, Janita Tacer Slana, Muhvič Šumandl Romana Knjižničarski izzivi: Vizija, strategija, taktika 2003–2013–2023 .........................................................................................................37 Stašo Vobič Konferenca Lucene/Solr Revolution 2013 .........................................................................................................42 PORO^ILA

OCENE

Franci Demšar: Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev .........................................................................................................45 Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Neil Cukier Big data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think .........................................................................................................47

COBISS OBVESTILA

Made with