נרשמים לגן - עיריית רעננה

שנת הלימודים תשע”ה נרשמים לגן הרישום יחל ביום חמישי, א’ שבט תשע”ד (4102.1.2) ויסתיים ביום רביעי, כ”א שבט תשע”ד (4102.1.22)

נרשמים ללא טפסים! ובפורטל החינוך רעננה www. raanana.muni.il באתר העירוני הורים יקרים! לתשומת לבכם, על אף שילדכם רשום השנה בגן עירוני יש לבצע רישום מחדש

Made with