Sink maling,spray

31.03.2015

VERNEBLAD 2185 Hard-Hat® Galva Sink Kald Galvanisering

Varselord:

Fare

Faresetninger:

Ekstremt brannfarlig aerosol. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt Kjemikaliets bruksområde

Industriell bruk. Bruk av stoffer som de er eller i preparater*, i industrielle anlegg Bruksområder for forbrukere: Private husholdninger (= den generelle befolkningen = forbrukerne) Profesjonell bruk: Offentlig sektor (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester og håndverkere)

Førstehjelpstiltak Verneutstyr Tiltak ved brannslukking Tiltak ved utslipp Ansvarlig firma Firmanavn

Rust-Oleum Postboks 138

Postadresse

Postnr.

NL-4700 AC Roosendaal

Land

Nederländerna +31-135-593636

Telefon

Nødtelefon

Telefonnummer : +44 (0) 207 858 1228. Åpningstider:24 / 7

Made with FlippingBook flipbook maker