Basiskennis Ondernemerschap in Balans - Antwoordenboek, deel 1.

Hoofdstuk 1 Marketing

Hoofdstuk 1 Marketing

Opgave 1.1.1 Productbeleid, prijsbeleid, plaatsbeleid en promotiebeleid.

Opgave 1.1.2 a Giel wil online reclame maken en scherpe prijzen rekenen. Hij wil het prijsbeleid en promotiebeleid toe- passen.

b We spreken van een marketingmix omdat de marketinginstrumenten in onderlinge samenhang worden toegepast, waarbij het accent de ene keer op het ene en de andere keer op het andere instrument ligt.

Opgave 1.1.3 Het maken van winst en het zorgen voor werkgelegenheid voor gehandicapten.

Opgave 1.2.1 a Een markt is het geheel van de vraag naar en het aanbod van een product.

b Monopolie, oligopolie (homogeen en heterogeen), monopolistische concurrentie en volledige mededin- ging.

c Bij een homogeen oligopolie zijn de producten van de aanbieder soortgelijk/identiek. Vragers zien geen verschil tussen het product van de ene leverancier of de andere. Bij een heterogeen oligopolie zijn er wel duidelijke verschillen tussen de producten.

d Bij volledige mededinging zijn: veel aanbieders en veel vragers, een homogeen product, een transparante markt en vrije toe- en uittreding.

e Een monopolist is de enige aanbieder of producent van een bepaalde productcategorie met veel vragers. De drie soorten monopolies zijn: wettelijk, feitelijk en natuurlijk.

f Aan de hand van de marktvorm kun je een eerste idee krijgen hoe de markt van een bepaald goed of een bepaalde dienst in elkaar zit. Zo kom je er bijvoorbeeld achter of het wel mogelijk is om tot een bepaalde markt toe te treden.

Opgave 1.2.2 a Concrete markt.

b Abstracte markt.

c Abstracte markt.

d Concrete markt.

Opgave 1.2.3 a Monopolie.

b Volledige mededinging.

c Homogeen oligopolie.

d Monopolie.

e Monopolistische concurrentie.

f

Heterogeen oligopolie.

Basiskennis Ondernemerschap in Balans

5

Made with