Onsdag 11. januar 2017

Oljetanker fjernes Spredt avløp

Murmester Service AS Frank Bolsveen Tlf. 909 47 772

Alt innen mur-, puss- og flisarbeider

– etablert 1928

Onsdag 11. januar 2017 Nr. 2 • 90. årgang

Karidalen må satse på kunstsnø Foto: Mina B. Sveen

Bompenger nær 50-lappen

Statens vegvesen vil ikke at den nye tunnelen i Feiring skal få noen egen bomstasjon. I stedet er planen å øke bom- betalingen i Totenvika. I underkant av 50 kroner kan det da komme til å koste for en personbil. Side 7 Endelig ble det plate

I Karidalen kan Østre Toten Skilag slå fast at vinteren har vært snøfattig så langt. Det er ikke så bra for klubbens unge lovende, som selv- sagt må ha tilgang på snø for å få trent godt gjennom vinteren. Skilagets Per Øyvind Gjestvang og Jan Haugen (bildet) har imidlertid gode nyhe- ter. Allerede nå er arbeidet med å få til snøproduksjon i gang, og går alt etter planen blir det kunst- snø i Karidalen neste vinter. Side 5

Foto: Thea Romsås Foto: Karsten Nyborg

Rob Tijink (bildet) har spilt i band i mange år, men nå synes han det var på tide å satse på sin egen musikk. I det som en gang var et snekkerverksted, har musikeren snekret sam- men sitt debutalbum. Denne uka kom 300 eksemplarer av albumet i posten. Side 2

Festkveld på Hamar

Foto: Thea Romsås

2 for 1

Trenger du elektriker?

Vi tømmer butikken! 70% Tømmesalg! Opptil RABATT 0

Om det ikke ble noen priser med hjem til Toten, ble det absolutt totningenes festkveld på Hamar lørdag. Kai Henning Stensrud og Kenneth Gangnes var to lokale repre- sentanter på idrettsgallaen. Side 10-11

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

( # ) * +" &" , $ - ( .

Vi feirer 70 års jubileum i hele butikken!

!"# $"

%

&'$"!#' $"

G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

Følg oss på Facebook!

Made with