Kjøbenhavnske Efterretninger om lærde sager 1769_I