545468557

Indhold Nørrebros første "station” var sporløs............ , 3 Nørrebro station 1886-1906 .............................. 3 Forbindelsessporet Nørrebro-Frederiksberg .... 10 Nørrebro station 1906-1921 .............................. 13 Nørrebro station 1921-1930 .............................. 16 Højbanen.............................................................. 18 Nørrebro nye station ................................. 20 Nørrebro Godsstation ..........................................29 Lersøen I - en digression..................................... 32 Lersøen II - det latrinære kapitel....................... 33 Lersøen III - rangerstationen ..............................35 Frihavnsbanen .......................................................37 "Lygten” - Slangerupbanens station ..................40 Litteratur ............................................................... 48 Kort og sporplaner: Baneforholdene omkring Nørrebro 1917......... 4 Sporplan af Nørrebro station 1916 .................... 24 Plan af Nørrebro station (Højbanen) 1930....... 24 Sporplan af Lersøen latrin-station 1892 .......... 33 Udsnit af kort over København 1919 ................48 Forside: Tungt godstog forspændt to D-maskiner passerer Nørrebro station 1959 (PT) Bagside: Afgangsstationen ca. 1920. Ved ankomststatio­ nens perron holder et tog fra Helsinør (via Hille­ rød) (JM) Slangerupbanens station kort efter åbningen i 1906. (postkort, arkiv PT) Forord Medens den nuværende Nørrebro station og Høj­ banen er særdeles velkendte, også i historisk hense­ ende, har det skortet på samlet beskrivelse af jern­ bane- og stations-forholdene på Nørrebro tilbage i tiden. Blandt de, der under udarbejdelsen af nærværende skrift har støttet mig, må specielt nævnes DSBs Jernbanemuseum ved W.E.Dancker Jensen, som jeg skylder megen tak for fremskaffelsen af billed­ materiale. En særlig tak skal lyde til Bruno H. Pe­ dersen, hvis lokalhistoriske viden har været mig til stor hjælp. Gentofte, maj 1986 P. Thomassen •

© forlaget bane bøger 1986 Enhver form for gengivelse er forbudt i henhold til lov om ophavsret. Forlaget bane bøger Roskildevænget 40, 2th 4000 Roskilde ISBN 87 88632 11-3 1986 Layout og tilrettelæggelse: bane bøger Sats: ik fotosats, Haderslev Reproduktion, trykning og bogbinderi: Svend Buddenhagen produktion, Hørsholm

bane bøger Udgivelser pr. 1.7.1986 ISBN 87 88632

09- 1 Gennemgående vogn til privatbanen 08-3 Damptog til Dragør 07-5+06-7 Køreplaner før og efter Lillebæltsbro­ en 05-9 Lyntog - Trafik-revolutionen i 1935 04-0 Aarhus - Randers elektriske Jernbane 03-2 Motormateriel 2 02-4 Transsibiriske Jernbane (3.bearb. oplag) 01-6 Københavns S-bane 1934-1984 (udsolgt) 00-8 Driftsmateriellet 1941 (udsolgt) Kommende bøger 14-8 Københavns banegårde - København H. 75 år 12-1 Fra Hvide Mølle til Scandia 10- 5 Personvogns-materiellets historie Bogens illustrationer er optaget/stillet til rådighed af: BHP: Bruno H. Pedersen HdH: Hans de Herder HGH: Holger G. Hansen, arkiv Jernbanemuseet JA: J. Andersen, KSB JM: Jernbanemuseet, København JP: John Poulsen JS: James Steffensen KGR: Københavns Grundejeres Renholdningssel­ skab LJ: Lars Jensen MM: arbejdsgruppe Motormateriel OMP: Ole Chr. Munk Plum PT: Peer Thomassen SHS: Sporvejshistorisk Selskab S/R/OWL: Smith/Rutherford/arkiv O.W.Laur­ sen

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online