Onsdag 27. juni 2018

2

Onsdag 27. juni 2018 •

Jakter på ekstra motiverte elever

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Lukten av Toten-mat

Det lukter mat på Toten for tida. Vi ser en satsing på mat, tradi- sjoner og reiseliv som er veldig gledelig. I august dras «Helt på jordet» i gang. Dette skal bli Innlandets store matmarked, og det mangler ikke på ambisjoner. Du har kanskje allerede sett malte potetkasser som brukes til markedsføringen. Men det er bredden i satsingen som er spesielt gledelig. I forrige uke skrev vi om samboerparet som virkelig mener alvor når de satser på tradisjonsmat. Det er ikke noe lite løft for dem heller. I dagens avis kan du lese om da Kulturminnefondet valgte å legge jubileumsfeiringen sin til Grøna. Her, på begge sider av dalen, har familien Vingebakken i mange år satset på mat og tradisjoner. Det er en anerkjennelse at den gamle skysstasjonen har fått en så sen- tral plass under det pågående jubileet. Litt lenger ut har vi Torsætra, som allerede i mange år har spisset satsingen på tradi- sjonsmat og høstet priser. Vi nevner også det som skjer i Totenvika, der flere aktører job- ber sammen for å utnytte mat og tradisjoner på beste måte. Det bør ikke være mulig å gå sulten derfra. I distriktet har vi også tradi- sjonsrike bedrifter som Toten Kjøtt som i all stillhet stadig spis- er seg inn på matmarkedet på Østlandet. Det gjør de blant annet med mat som hører Innlandet til, og det er ikke få ganger det har gått matutmerk- elser til Bøverbru. Vi kunne ramse opp en rekke steder og bedrifter på Toten. For det er mange som satser. Det er fort gjort å tenke at det snart blir intern konkurranse med alle etableringer. Vi tror heller dette kommer distriktet til gode og kommer til å gi utslag på reise- livsstatistikken. Mattradisjonene kommer i framtida til å mette på mange måter. Enkelte som kommer utenfra lar seg fasinere over de frodige Toten-bygdene. Noen har sagt at de kommer midt i et matfat. Det har de helt rett i, og nå er det servert.

Er du motivert og villig til å jobbe knallhardt for å prøve å bli en kommende stjerne? Kulturskolen Mjølke- fabrikken på Kapp er klar til å hjelpe. Skolen har i mange år hatt et bredt tilbud til unge og ungdom- mer som driver med kultur. Nå er rektor Per Inge Høiberg på jakt etter noen som har motivasjon og lyst til å gi litt ekstra for det de brenner for. – Er det et talentprosjekt på gang? – Jeg vet ikke om vi skal bruke ordet talent, for det passer ikke helt inn i vår filosofi. Men vi har ikke noe bedre ord å komme med, innrømmer han og legger til: – Kulturskolen definerer talent som en unge eller en ungdom som er spesielt motivert og har et ønske om å komme langt. Det betyr også at man må være inn- stilt på å legge ned mye innsats for å lykkes. Det er denne grup- pen vi gjerne vil ha tak i. Vi ønsker å gi dem noe som gjør at de kan nå målene sine. Kultur- skolen har mange dyktige ansat- Toten-kommunene møttes nylig på Ditlevines utsikt på Stenberg. Der fikk de servering av Lina Dybdal, som driver stedet sam- men med Tor Jacobsen. Hun er selv etterkommer av Ole Sæle, som var lærer på Seierstad skole i mange år rundt 1900. Tor viste fram gjenstander som Sæle hadde laget for bruk i undervisningen, blant annet skøytejern, små hyller, rivetinner og mye annet. 112 nyt- Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

Kulturskolen på Kapp har over 300 elever fordelt på kunstfagene musikk, teater, bildekunst og dans og ballet. Nå ønsker rektor Per Inge Høiberg å komme i kontakt med unge som er motiverte og villige til å legge ned en ekstra innsats for å nå toppen.

te. Alle dedikerte fagfolk. Hvis vi kommer til kort, henter vi inn krefter utenfra. Til gjengjeld må deltakerne forplikte seg med tanke på oppmøte fram til som- meren 2019. Vi starter til høsten. Trenger bjellesauer – Vi følger opp alle som går på kulturskolen i dag. Alle skal ha et teting er merket og nummerert. Linas mormor, Anna Solheim, var også lærer på Seierstad. Det fin- nes også mye bevart etter henne, noe de vil hente fram senere. Treffet bød ellers på et kåseri om amtmannens døtre, ved Rita Wentzel Larsen. Dette var det første fellestreffet for lærerpen- sjonistene, og fylkesleder Leif Fjellstad var fornøyd med fram- møtet og orienterte om rettigheter og fordeler gjennom forbundet.

være med. Og det gjelder ikke bare dagens elever ved kultur- skolen, det gjelder alle unger og ungdommer på Østre Toten. Vi bør ha minst åtte-ti for å kunne starte opp. Ta kontakt, oppfordrer Høiberg. – Toten har jo fostret mange kjente kulturpersonligheter. Er målet med prosjektet å få fram nye stjerner? – Det kan bli utfallet. Men det viktigste målet er å løfte de som vil opp et par hakk. Da kan vi si: Sånn kan det være. Kanskje du har lyst til å gå videre på videre- gående skole, høyere utdanning og kanskje få det som et yrke etter hvert. – Er det mange kjente totninger som har gått på kulturskolen? – Jeg har ikke noe tall å komme med, men kan love deg at det er ganske mange. Karin Cassidy, Østre Toten, født 1936, døde 8. juni. Ragnhild Gaarder, Østre Toten, født 1940, døde 8. juni. Jorunn Millerud, Østre Toten, født 1958, døde 13. juni. Toralf Olsby, Østre Toten, født 1946, døde 15. juni. Odd Olsen, Østre Toten, født 1932, døde 10. juni. Aase Pedersen, Østre Toten, født 1935, døde 14. juni. Jenny Sandsengen, Østre Toten, født 1930, døde 8. juni.

tilbud. Men vi ser jo at verden forandrer seg, og at de unge trenger noen bjellesauer som kan gå foran og vise veg. – Har dere fått henvendelser fra foreldre og unge som savner et ekstra tilbud? – Det er noen som spør etter mer. Og da sier vi at du får ak- kurat like mye som alle andre. Vi er, som nordmenn flest, gode sosialdemokrater. Vi er opptatt av å fordele likt, noe vi har gjort i alle år. Nå skal vi altså gi noen en ekstra sjanse. Ta kontakt Kulturskolen har godt over 300 elever fordelt på kunstfagene musikk, teater, bildekunst og dans og ballet. De samme fagene vil gå igjen i det plan- lagte prosjektet. – Nå er vi først og fremst ute etter å få tak i de som ønsker å Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Laila Frøsaker, Vestre Toten, født 1947, døde 17. juni. Svenn Nicolai Kristiansen, Vestre Toten, født 1930, døde 9. juni. Eva Skarten, Vestre Toten, født 1937, døde 14. juni. Leif Oddvar Vestpåsveen, Vestre Toten, født 1932, døde 9. juni. Elna Marie Aas, Vestre Toten, født 1930, døde 9. juni.

Pensjonerte lærere hadde treff Lærerpensjonister fra begge

Dagens sitat Ingen mat smaker bedre enn den en et sjøl.

Kjell Aukrust

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Pensjonerte lærere på Toten møttes på Stenberg. (Foto: Innsendt).

Made with FlippingBook flipbook maker