Onsdag 25. oktober 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

Alt innen glass!

RØISVOLD TRECON AS

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 25. oktober 2017 Nr. 38 • 90. årgang – etablert 1928 Kan ikke vente, bygger ny butikk

Mistet hoved- inntekten

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Ragnhild Fladsrud

I mange år har papirinnsam- ling vært hovedinntektskilden for tre korps i Vestre Toten. Dunken med blått lokk betyr over 300.000 kroner i tapte inntekter for korpsrepresen- tantene Harald Trostrud, Kristin Kåpvik Rosenberg og Pål Owe Tandsæther (bildet). Side 4 Nå satser de på Bilitt

Kjøpmann Svein Håvard Linnerud (bildet) har i flere år ønsket å bygge ny dag- ligvarebutikk på Kapp. Førstealternativet er tomta på Bakke, noe som også flertallet av politikerne nå har signalisert at de ønsker. Haug-tomta er alternativ B. – Nå kan jeg ikke vente lenger. Med den ut- viklingen Kapp har hatt de siste årene med boligbygging, må vi bygge en ny forretning som kan dekke be- hovet i mange år frem- over, fastslår Kiwi-kjøpmannen. Side 8

Brødrene Terje, til venstre, og Roger Sandvik i Sandvik Interiør er på plass i nye lokaler på Bilitt. – Skulle vi satse litt hardere så var det nå eller aldri, sier Terje. Brødrene sikter nå mot dobling av omsetninga. Midten Fikk viktig trening

Foto: Torbjørn Aurvåg

'

-

%

"

Foto: Jon Olav Andersen

Lørdag morgen gikk alarmen for mange hjelpekorps- medlemmer i søndre del av Oppland. En større øvelse ble gjennomført og ga viktig trening, spesielt for øvings- ledelsen i Røde Kors.

!" # $#%& '( ) *( ( # +, - ./ 01 "

Side 7

!

"

#

gir

(

0 -

--

,+ 2 00 3 0 4

1/- 03 5 0

$

% & '

Du trenger ikke gjøre jobben selv – vi kan hjelpe deg med det meste

(

( # !

Maling Tapetsering Gulvlegging Flislegging Gulvavretting Epoxymaling

6 7 8" # $#%& ( ) 9( ( 3-

./ 01 "

) *

*

)

* )

+ ,

- #

$

.+

/ 0 1

- 2

- &3

,

189,-

3

(

4 2

3-i-1

6 (

" $

GJØVIK – RAUFOSS – LENA

5

6

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker