מכון חרוב - לכאב אין צבע

- צבע לכאב א י ן על הנגשת השירותים לקהילה האתיופית ריאיון עם נתמר הלל, מנהלת האגף לשירותים פסיכוסוציאליים ורפואיים במינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי במשרד החינוך 1 סיגל אוסטר קנב

המקצוע והממסד בנוגע לחשיבות הנגשת השירות שהם נותנים למי שתרבותם ושפתם שונות. הדבר בולט במיוחד בפערים תרבותיים ושפתיים גדולים כפערים בין בני העדה האתיופית שעלו ארצה ובין הישראלים הוותיקים. בימים אלה, כשהעדה האתיופית מפסיקה לשתוק, רצוי לבחון גם את ההיבט של הנגשת השירותים לילדים בסיכון יוצאי אתיופיה. הרעיון ותיאום הריאיון עם נתמר הלל, מנהלת האגף לשירותים פסיכוסוציאליים ורפואיים במינהל לחינוך עלו התיישבותי פנימייתי במשרד החינוך, כבר לפני מחאת עולי אתיופיה. ואולם המחאה חידדה עוד את הצורך בבדיקה של התחום הרגיש הזה, בבחינה מחודשת של ההתערבות הטיפולית שלנו, אנשי הטיפול, בבואנו לסייע לילדים בסיכון מהעדה האתיופית. מטרת הריאיון הייתה לבחון את השאלה באיזו הנגשה תרבותית נבחר בהציענו טיפול או שירות לילדים

אם ואחיו של התינוק המת. תפקידו היה לגשר שפתית בינינו. נדהמתי ולא הסכמתי לכך בשום פנים ואופן, זאת מתוך הסתכלות על טובתו של הילד, שמאח שכול שזקוק לנחמה ולכתף הפך באחת ל‘צינור‘ להעברת אינפורמציה טרגית זו. לנוכח התנגדותי הובא מתורגמן שהיה זר למשפחה אך דובר השפה. האם קיבלה את הבשורה המרה ויכלה אחר כך לדבר גם עם הילד שלה כאם התומכת בבנה ולא להיפך. האפשרות שישתמשו בילד לשם תרגום הבשורה המרה הזאת, מבלי להבין שמדובר במעשה העלול לפצוע את נפשו, הפתיעה ואף הכעיסה אותי מאוד. הדבר גרם לי לתהות עד כמה אנשי מקצוע עוברים ל‘טייס אוטומטי‘ מבלי להפעיל שיקול דעת מקצועי ואמפתי בשאלה מתי לעשות שימוש בתרגום מעין זה ומתי לא. כך מספרת נעמי גוטמן, עובדת . 2 סוציאלית עדות זו נועדה להדגיש את חוסר מודעותם והבנתם של מקצת אנשי

נתמר הלל

עבדתי בעבר עדותה של אשת מקצוע: בבית חולים, ובהיותי עובדת סוציאלית, אחד מתפקידיי היה לשוחח עם הורים כאשר לידת תינוקם הסתיימה בטרגדיה של מות היילוד. באחד הימים נקראתי להודיע לאם, עולה מאתיופיה, על פטירת תינוקה. מכיוון שהאם לא הכירה את השפה העברית, ביקשתי מתורגמן מהעדה האתיופית שיתרגם את דבריי. אנשי העדה הבטיחו לעזור, ולאחר זמן מה , שבתוך 7 הובא לשם ‘מתורגמן‘: ילד כבן זמן קצר התברר כי הוא בנה של אותה

סיגל אוסטר קנב היא קרימינולוגית קלינית ומטפלת משפחתית. 1 נעמי גוטמן היא גם עורכת של "נקודת מפגש". 2

25

Made with