Onsdag 05. april 2017

• DRENERING • VANN/AVLØP

Onsdag 5. april 2017 Nr. 14 • 90. årgang – etablert 1928 Snart klart for stor rivejobb på Labo

Har startet på Skreia

Foto: Mina B. Sveen Foto: Mina B. Sveen

Nå er arbeidet i gang med den nye delen av Fossenfeltet på Skreia. Geir og Tommy Bjerkeengen i Toten anlegg og transport og daglig leder i Østre Toten eiendomsselskap, Ole Festad Lund (bildet), for- teller at det blir stor aktivitet på Fossen III framover. Side 3 Miljøgata satt på vent

Allerede før sommer- ferien starter arbeidet med å rive bygnings- massen på Labo. Det er ingen liten jobb. Det er nemlig ikke bare det gamle bo- og servicesenteret som forsvinner; sju boen- heter og en enebolig på nedsida av Labo skal også rives. Bjørn Eng og Ivar Karlsen i kommunens bygg- og eiendomsavdeling (bildet) er fornøyd med at hele ni entre- prenører ville ha den omfattende rivejob- ben. Litt gjenbruk blir det også. Side 7

Lenagata trenger sårt en opp- gradering. Planene om miljø- gate er ikke lagt bort, men det kan ta tid før noe skjer. Det er snakk om en del år, mener kommunalsjef Bjørn Bollum (bildet). Side 5

Foto: Thea Romsås

Fant igjen en bildeskatt

Totens Blad i påskeuka kommer tirsdag 11. april Annonsefrister:

Persienner og rullgardiner og rul

Oskar Karlsen på Kapp var en ivrig amatørfotograf. Mange år etter hans død dukket bilde- samlingen hans opp igjen, med unik dokumentasjon av dagliglivet på Kapp. Stein Kristoffersen (bildet) passer godt på samlingen.

- godt utvalg!

Vi har gjenåpnet! Ny smak! Ny meny!

- godt utvalg

også i påskepynt!

Første utgave etter påske kommer onsdag 19. april.

189,-

! 3-i-1

Supreme

Midten

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Foto: Georg Mathisen

29 90 PR. BUKETT

25 00 PR.PK

79 00 PR.PK

25 00 PR.PK

SKIVET NORVEGIA/JARSLBERG TINE, 250-300 g, 83,33 - 100 pr. kg

TULIPANER 7-PK 29,90 pr. bukett

GRANDIOSA PIZZA Stabburet, Frys, 575 g, 43,48 pr. kg

FROKOSTKAFFE 4-PK Friele, filter, 4x250 g, 79,00 pr. kg

GjelderHedmark,Oppland,Ringerike,Hole,HallingdalogÅrnes tilogmed09.04.2017 -Kun tilprivatehusholdninger.Vi tar forbeholdomeventuelle trykkfeilogatnoenvarerkanværeutsolgt.

Made with