Onsdag 05. april 2017

2

Onsdag 5. april 2017 •

Loppemarked med meningsfylt mål

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Falske nyheter

I år droppet vår avis aprilspø- ken. På 1. april valgte vi heller å fortelle leserne på nett hvorfor vi lar være. Imidlertid valgte vi å lage overskriften «Trump kjøper hytte på Totenåsen» på artikke- len for å fokusere på falske nyheter. Det viste seg at det store flertall av lesere på nettet ikke leste mer enn overskriften, og antok at dette var avisas aprilspøk i fullt alvor. Dessverre illustrerer det problemet i over- kant godt. På nett er vi ofte ukri- tiske, og sjekker ikke godt nok før vi kommenterer eller deler videre. Donald Trump er sentral i dette, om han ikke skal inves- tere i hytte på Totenåsen. For fokuset på falske nyheter har økt. Eller alternative fakta, som noen har likt å kalle det. Tenker du over om det du leser på net- tet er sant? Reflekterer du før du deler nyhetene med Facebook-vennene dine? Det amerikanske presidentvalget fikk fenomenet falske nyheter inn i det ekte nyhetsbildet. Likevel angår noe så langt ute i verden oss på Toten også. For tenk om du ikke kunne stole på at det vi skriver er sant. At det bare var noe vi fant på for å få mange klikk. At det ikke stem- mer når vi melder at fylkesveg 33 er stengt i Skreifjella, eller at Skibladner har grunnstøtt. Da ville du føle deg lurt. Totens Blad scorer høyt på troverdighet, viser en leser- undersøkelse. De som leser vår avis har erfart at de kan stole på oss. Det er vi glad for å høre. Men er det så farlig da, dette med aprilspøk? Tåler vi ikke alle at det tøyses litt den ene dagen i året? Er det ikke litt synd å ødelegge en artig, gammel tra- disjon? Jo, det hadde nok gått bra i år også. Våre lesere har kritisk sans. Ser vi litt framover i tid kan det bli annerledes. Generasjonen som vokser opp i dag er vant til rask nyhetsfor- midling på nett. Ekte og falske nyheter spres i løpet av noen sekunder. Noen ganger kan det være veldig vanskelig å vite om det er sant, det vi leser. Blir en løgnhistorie fortalt videre så ofte at den blir en vedtatt sannhet, er vi på ville veger. Vi vil at du fortsatt skal kunne stole på lokalavisa di.

Som ett av flere tiltak for å delfinansiere turen til Latvia, arrangerte konformantene lørdag loppemarked i Kolbu kirkestue. Her er en del av konfirmantene samlet ved bordet med lopper. Fra venstre: Oda Haugli Pedersen, Kine Berntsen, Mari Aasen (ungdomsleder), Ragnhild Bekken, Karoline Skaugerud, Therese Sagmo Lunn og Janne Alvilde Arntzen (prosjektleder).

– Jeg føler at vårt Latviaprosjekt har vært med på å berike konfir- masjonsforberedelsene i Kolbu, sier diakon Janne Alvilde Arntzen, som for fjerde året på rad er hovedleder for prosjek- tet. nødlidende i Latvia, mener Janne Alvilde Arntzen å ha tilstrekkelig erfaring til å kunne si at dette er noe som har slått godt an både blant konfirmantene, foresatte og bygdefolket generelt. – Med dette prosjektet har konfirmantene fått et meningsfylt mål å jobbe mot, sier Janne Alvilde. Evangeliet i praksis – Noe av hensikten med prosjek- tet er at vi ønsker å synliggjøre Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no Etter fire år med Latviapro- sjektet, som går ut på å hjelpe

for konfirmantene at det nytter å hjelpe andre. Det skjer noe med en selv når en strekker ut en hjel- pende hånd til andre. Dette ønsker vi å vise i praksis. Her får konfirmantene være med på hele prosjektet, som starter med inn- samling, sortering og pakking av klær og barneleker til det avslut- tes med turen til Latvia. Det å få komme på besøk til folk som ikke har så mye som et dyne- trekk, gjør uslettelige inntrykk. Det å få anledning til å oppsøke disse menneskene med en pose klær, er meningsfylt og givende. Det å hjelpe andre som er i nød er evengeliet i praksis. Handling er er ofte bedre enn bare ord, sier Janne Alvilde. Gjør noe med en – Jeg kan underskrive på at det å gi noe til andre som ikke har alt det vi har, gir mening, sier Mari Aasen. Hun og Mia Dyste Nordengen var konfirmanter og deltakere på det første prosjektet i 2013-2014, og er fulle av lovord om det de den gang fikk være med på. I dag er begge ung-

domsledere og engasjerte i gjennomføringen av årets pro- sjekt. – Det er veldig interessant og spennende å få være med på dette. Det kan jeg si etter å ha opplevd det både som konfirmant og nå som ungdomsleder. Det å få komme til Latvia og se hvor- dan mange har det der borte. Vi har hørt om nød og fattigdom, men det er noe helt annet å se det med egne øyne. Slikt gjør noe med en. Det å gi noe til dem som ikke har alt. Da gjør vi noe nyttig og konfirmasjonstiden har ikke vært bortkastet tid, sier Mari. Alle støtter opp Lørdagens loppemarked og lodd- salg var avslutningen på den hjemlige delen av prosjektet som har pågått siden august i fjor. Folk strømmet til Kirkestua i Kolbu, og mange lopper skiftet eier. – Det er årets konfirmantkull som har regien for loppemarke- det, loddsalget og kaffesalget, sier Janne Alvilde, som benytter anledningen til å rose alle frivilli-

ge og også bygdas befolkning som støtter opp om arbeidet. Hun tar det som et tegn på at folk ser på dette som noe positivt og noe de ønsker å slutte opp om. Pengene som loppemarkedet og loddsalget genererer, skal brukes til delfinansiering av turen til Latvia og til innkjøp av nødvendi- ge toalettartikler og basisvarer som folk der borte har stort behov for. Konfirmantene skal i likhet med tidligere besøke landsbyene Saldus og Waldermarpils. Her skal de blant annet besøke et senter for mennesker med Down syndrom og et senter for jenter i tenårene. Dette er et hjem bygget for å gi et tilbud til unge jenter slik at de kan komme seg ut av rus og prostitu- sjon. – Torsdag 27. april letter flyet fra Gardermoen med kurs for Riga. Vi gleder oss til turen og oppholdet, sier Janne Alvilde Arntzen. Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Laurits Dysthe, Vestre Toten, født 1920, døde 25. mars. Egil Olav Grindvold, Vestre Toten, født 1953, døde 23. mars. Unni Kristiansen, Østre Toten, født 1937, døde 18. mars.

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Kolbu er tilbake i elitedivisjonen

I helga gikk NM i janitsjar av stabelen i Trondheim, og musikere fra 120 korps over hele landet var på plass for å konkurrere. Kolbu janitsjarkorps hadde pakket med seg både blåseinstrumenter, slag-

verk og uniformer, og satt snuten mot nord. Janitsjarkorpset konkur- rerte i 1. divisjon, og under ledelse av sin faste dirigent, Christian Tenfjord, beit de godt fra seg. Med 95 poeng spilte totningene seg til

en andreplass, bare ett poeng bak vinneren i Strusshamn musikkfor- ening fra Hordaland. Dermed ble også opprykk for janitsjarkorpset fra Kolbu, som altså er tilbake i elitedivisjonen.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with