Onsdag 07. oktober 2015

Se boligbilag fra

Rydder Laster på Kjører bort 800 41150 BEDRIFT OG PRIVAT

på side 13–20.

– etablert 1928

Onsdag 7. oktober 2015 Nr. 36 • 88. årgang

Et fjell av korn etter utrolig høst

Dugnadshytta står klar

Foto: Thea Romsås

Frivillige friluftsentusiaster tok i 2013 oppdraget med å flytte Rognlihaughytta helt opp på toppen av Rognlihaugen, som har blitt et flott utsiktspunkt. Nå er Åsløypas Venner og Per Harald Sørlien (bildet) klare til å overlevere hytta til allmenn- heten. Side 3

Fikk andres regninger

Foto: Privat

Mikal Leigland (bildet) arrange- rer ikke konserter på Østlandet, han driver som entreprenør på Vestlandet. Likevel har han fått regninger for ca 100.000 for konsertannonser. Totningen som arrangerer sier det skyldes en misforståelse. Side 10-11

Foto: Mina B.Sveen

grunn av veldig sen våronn og en regntung sommer. Nå viser det seg at knallvær på høsten har snudd situasjonen på hodet. Det er rett og slett et rekordår av de sjeldne. Side 7

Simen Gryttenholm (bildet) har jobbet hele helga på det provisoriske kornmottaket på Lena. Nå må kornet lagres utendørs inntil videre, for kapasiteten er sprengt. Ingen hadde særlig tro på 2015-sesong- en når det gjaldt kornproduksjon, blant annet på

T I L B U D O K T O B E R

KOM Å BLI INSPIRET Torsdag 8.oktober, kl.16.00 VISNING AV NYE PANDORA ESSENCE NYHET

Kjempesalg kommer!

NYHETER!

Hunnsvegen 4 (inngang mot Panparken) www.sol-kilden.no

Åpningstider: Mandag–fredag 9–17 Lørdag 10–16 Bakt potet m/bacon kr. 99,-

FB: solkilden Instagram: Solkilden_Gjovik

Sol deg fra 1 ,50 pr min.

Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov 189;

VI HAR - VI KAN - SPØR OSS!

– MIDT I BYEN VED PANPARKEN Hunnsvn. 4, Gjøvik • Tlf. 61 13 62 52 www.somsenteret.no

Storgata 10, Gjøvik Tlf. 611 80 899 • post @ 10andcoffee.no

Lena

HUNNSVEIEN 3, 61180240, www.gjovikgullsmed.no @gjovikgullsmedforretning

Tlf. 61 16 17 77

Made with