545461722

Foreningens formålsparagraf:

Vedtægter for foreningen

Foreningens navn er "Bispebjerg Kulturcenter". Foreningen er stiftet den 14. december 1944. Foreningens formål er at søge opført og drive eller administrere forsamlingslokaler, sociale og kulturelle institutioner, som foreningen finder, at der er behov for i Bispebjerg-kvarteret. Formålet søges løst gennem den bredest mulige tilslutning fra såvel institutioner, virksomheder, foreninger som enkeltpersoner på Bispebjerg. æ s k *

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker