בחבל מודיעין - אפריל 2014

עלון המועצההאיזוריתחבלמודיעין גליון מס. 011 אפריל4102 מודיעין בחבל

אביב הגיע, פסח בא! אמני ומטפלי החבלמספרים עלהפינההקסומהשלהם וחולקיםאתהמתכון האהוב עליהםלחגהפסח

היכונו למסע "מלכתהחבל" השני פרטיםבגיליון ובאתרהמועצה

חג כשר ושמח לתושבי החבל!

רשמיםממרוץהאביב שהתקייםלראשונה בחבל וסחףאליו מאותרציםורוכבי אופניים

וגם: נשותהחבלמוזמנות ׀ ביתהספרמודיעיםנחליםזכהבפרסחינוךארצי ערבהוקרהמרגשהתקייםלבני משפחותיהם ׀ להירשםלקורסהמנהיגותהשני ועוד ׀ של ילדיםעםצרכיםמיוחדים

•ƒ‡‡’ ƒŽ˜ƒ~ ƒ—’…

‚‡”•‡Š’~‚˜~ ƒ‡–ƒ‚

‡Š—‚–‡…‚

Made with