קשר עין גליון 253 - ירחון ארגון המורים נובמבר 2015

w w w . i g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. שולם - 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, 66184 ת"א 23 דרך מנחם בגין

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

החינוך הגופני כמנוף ללמידה רב תחומית 36 - שלומי גולדברג

מפגש מורים מיוחד בסמינר ביד ושם 32 - רחל בד קפלן

זרקור: תיכון טכנולוגי נעמת בפתח-תקווה שרון כץ

חש ו ו ן - כ ס ל ו ת ש ע " ו 2 0 1 5 נ ו במב ר

ג י ל י ו ן 2 5 3

Made with