Utdanning nr 20 - 2014

Innhold

Redaksjonen

utdanningsnytt.no 28. NOVEMBER 2014 20 12

KnutHovland Ansvarlig redaktør kh@utdanningsnytt.no

Hovedsaken: KOMMUNALEID PRIVATSKOLE

HaraldF.Wollebæk Sjef for nett, desk og layout hw@utdanningsnytt.no

I Båtsfjord i Finnmark går kommunen sammen med næringslivet om å opprette en kristen, privat videregående skole for å sikre at ungdommer blir værende. Det skjer ikke uten motstand.

PaalM.Svendsen Nettredaktør ps@utdanningsnytt.no

YlvaTörngren Deskjournalist yt@utdanningsnytt.no

SonjaHolterman Journalist sh@utdanningsnytt.no

JørgenJelstad Journalist jj@utdanningsnytt.no

KirstenRopeid Journalist kr@utdanningsnytt.no

MarianneRuud Journalist mr@utdanningsnytt.no

KariOlivVedvik Journalist kov@utdanningsnytt.no

IngerStenvoll Presentasjonsjournalist is@utdanningsnytt.no

Frisonen Trond Muri går etappevis mot det hellige land. Men han vil se det litt an før han begir seg til fots gjennom Syria.

ToreMagneGundersen Presentasjonsjournalist tmg@utdanningsnytt.no

StåleJohnsen Bokansvarlig/korrekturleser sj@utdanningsnytt.no

SynnøveMaaø Markedssjef sm@utdanningsnytt.no

Innhold

20

RandiSkaugrud Markedskonsulent rs@utdanningsnytt.no

Kronikk

Aktuelt

46

4

Stilling ledig/ kurs Minneord Lov og rett Fra forbundet

Aktuelt navn Hovedsaken Kort og godt Ut i verden

10 12 18 19 20

HildeAalborg Markedskonsulent ha@utdanningsnytt.no

50 54 55 56

Mitt tips

CarinaDyreng Markedskonsulent cd@utdanningsnytt.no

Mitt tips Hvert år får elevene ved Skedsmo voksenopplæringssenter besøk av tidligere elever med innvandrerbakgrunn, som forteller om hvordan de har kommet seg ut i arbeidslivet og hvilke muligheter som finnes. Kamal Maroufi og Omid Selimy synes dette er en viktig kilde til informasjon.

Reportasje 22 Fotoreportasje 30 Friminutt 34 Frisonen 35 Innspill 36 Debatt 40

SaraBjølverud Markedskonsulent sb@utdanningsnytt.no

2 | UTDANNING nr. 20/28. november 2014

Made with