Onsdag 20. april 2016

Alt innen glass!

Gjøvik 61 17 61 11

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

– etablert 1928

Onsdag 20. april 2016 Nr. 16 • 89. årgang

Anonymt firma vokser videre

Enestående i Norge

Ordfører Guri Bråthen, eien- domssjef Bjørn Eng og jury- medlem Ole Harald Fjeldstad presenterte i går vinnerforsla- get til nytt helse- og omsorgs- senter i Østre Toten. Forslaget viser et bygg en ikke finner maken til i Norge ennå, og juryen var enig om at bygget kom klart best ut. Side 8 Bedre service til demente

Foto: Mina B. Sveen

Et dansk-norsk firma med norsk hovedkontor i Lena sentrum? Det er neppe alle som vet hva som skjuler seg i den litt anonyme, grå bygningen ved Esso-stasjonen. Frode Larsen (bil- det) er daglig leder og medeier i Notaplan, og har med seg fire ansatte på Lena. Ytterligere en medarbeider begynner snart. I fjor omsatte firmaet for 27 millioner bare i Norge, innen IT-løsninger til bil- verksteder. Side 5

Foto: Mina B. Sveen

Jorunn Beck på Lady parfymeri har sammen med rundt 50 andre ansatte på Amfi Raufoss kjøpesenter vært på kurs hos demensrådgiver Liv Karin Kval (bildet) for å lære hvordan hun best mulig kan hjelpe demente kunder. Beck tror kunder med demens nå kan få bedre service i butikkene. Side 4

Foto: Ragnhild Fladsrud

STADIONLØKKA BORETTSLAG RAUFOSS

Tilbudet gjelder torsdag (spring shopping) kl 18-21. 40% på alle reiseprodukter 20% på Lego

Torsdag: Alle kjoler

÷10% ÷20% ÷30% ÷40% ÷50% ÷50% ÷70% % Salg!

20%

Pynte til selskap?

Tors-lør.: 1 stativ lange selskapskjoler 1/2 prIS

Nye, flotte og moderne leiligheter – Alt på en flate

«en del av noe stort »

MIDT I SENTRUM !" # # $

%

Gjøvik, Storgata 3, 2815 Gjøvik

Lena

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

&

&

'(

Tlf. 61 16 17 77

Tlf: 47 80 17 00

www.toppauto.no

! " ! #

$ % & & ' " ()*+ ' " *

,-

Made with