92620 - Pedagogisch medewerker KO3

goed=2, voldoende=1, onvoldoende=0 Punten

Verantwoordingsverslag De examenkandidaat: • verantwoordt degekozenmanier vanbegeleiden, die heeft geleid tot aansluitenbij de wensen enbehoeften vanhet kind • verantwoordt degekozenmanier vanbegeleiden, die heeft geleid tot aansluitenbij de mogelijkheden vanhet kind • verantwoordt degekozenmanier vanbegeleiden, die heeft geleid tot het stimuleren van de zelfredzaamheid enhet (zoveel mogelijk) zelfstandig functioneren vanhet kind

Onderbouwing vandebeoordeling vanhet werkprocesmet voorbeeldendie in verband staanmet debeoordelingscriteria.

StichtingConsortiumBeroepsonderwijs Z&Wserie 2014 OpleidingPedagogischmedewerker 3 kinderopvang Examencode 2014-pm-3-ko-e1

Made with