E2 theorieboek vwo

Hoofdstuk27 Kosten inde industriëleonderneming

Hoofdstuk27

27.1 Kostensoorten 27.2 Kostenindelingen 27.3 Bepalingvanhetmachine-uurtarief 27.4 Kostprijs

Kosten inde industriëleonderneming

Dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken gaan over de kosten en de opbrengsten in in- dustriëleondernemingen. Indithoofdstukbesprekenweenkelebegrippendieveel voorko- menbij alle soorten industriëleondernemingen.

CE

Management&Organisatie inBalans

7

Made with