קוראים ממלכתי דפי תרגול

חגית פורת

ויטל גייגר (פרלמן)

ים ִ א ְ קוֹר -א' ְ בּ חלק א'

3

מוכנות

17

1 תרגול לחלק 2 תרגול לחלק

101

הוצאת יסוד

Made with FlippingBook - Online catalogs