Grunnbok 3A

Matematiske tegn og symboler Arabiske siffer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Romerske symbol I, V, X, L, C, D, M

Relasjonstegn større enn (>) mindre enn (<) lik (=)

Regneoperasjoner Addisjon ( + ) Subtraksjon ( – ) Multiplikasjon ( . ) Divisjon ( : )

Størrelser og måleenheter Lengde mm, cm, dm, m, km 1 km = 1000 m 1 m = 10 dm = 100 cm Masse g, hg, kg, tonn 1 tonn = 1000 kg 1 kg = 10 hg = 1000 g 1 hg = 100 g

1 dm = 10 cm 1 cm = 10 mm

Areal mm 2 , cm 2 , dm 2 , m 2 , km 2

Vinkel 1° – én grad

1 m 2 = 100 dm 2 = 10 000 cm 2 1 dm 2 = 100 cm 2 = 10 000 mm 2 1 cm 2 = 100 mm 2

Made with