Kursiv nr. 5 2015 - Sykehuset i Vestfold

Nr. 5 - 2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Med pasienten i sentrum Side 6-9 Pakkeforløp for brystkreft:

I GANG MED E-RESEPT Innføringen av e-resept ved SiV skal gjøre reseptbehandlingen lettere for både pasienter og helsepersonell. Side 10-11

INVITERER TIL JUBILEUMSREVY I anledning BUPAs 60-årsjubileum inviteres du til revy i Papirhuset teater i desember. Side 12-13

Made with