Onsdag 10. juni 2020

Tomter søkes!

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

Tlf. 40 00 26 30

Fliser - Bad - VVS - Gulv

– etablert 1928

Onsdag 10. juni 2020 Nr. 23 • 93. årgang Fylkesveg 33 skal prioriteres

Øker på med kontroller Politiet frykter at det skal skje alvorli- ge trafikk- ulykker i Østre Toten, og har intensivert kontrollvirksomheten (bildet). De sist uke ukene har det daglig vært uvettig og farlig kjøring. – De fleste er unge folk, og vi kartlegger nå hvem de er, sier politikontakt Bjørn Slåtsveen. Side 3

Foto: Jon Olav Andersen Foto: Eirik Haugen Foto: Jon Olav Andersen

Nybygget reiser seg

Byggearbeidet med den nye brannstasjonen på Raufoss har startet for fullt. Sist uke var både brannsjefen og bered- skapssjefen i Vestre Toten på befaring sammen med totalen- treprenøren (bildet). Side 7 Fortsatt i drivhuset

Siri og Odd Stensrud (bildet) sier de har trappet litt ned på aktiviteten i drivhuset på Kapphøgda. Likevel er det fullt der. Nå har de også begynt å dyrke mikrogrønt til restau- rantbruk. Side 8

Foto: Jan Rune Bakkelund

veg mellom Nordlia og Gjøvik. Nummer to på lista er den mye omtalte strekningen mellom Bilitt og Skreia. – Fylkesveg 33 er ingen lokalveg, det er en viktig samferdselsåre sørover, påpeker Svellet.

Politikerne i Østre Toten er enige, på tvers av parti- grensene: Nå må det snart skje noe med fylkesveg 33 i Østre Toten. Kommunepolitiker Tom Svellet (bildet) mener det er utrolig viktig å få utbedret vegen. Nå får fylkeskommunen klare signaler på hva som ønskes prioritert. Øverst på lista står ny

Side 5

Vi skaper vakre hjem Utendørs trebehandling

Planter til hagen Potentilla Tilford Cream Potentilla Goldfinger

Optiker Knut Sønes Synsenteret A/S

Synsprøver Briller Kontaktlinser Timebestilling 61 17 23 34 OPTIKERE Knut Sønes Magnus K. I. Andersson

(159,-) KUN 119,-

Hagens fagfolk plantejord 3 stk

kun 159,- ÅPENT: Hverdager kl. 9–19 (17) Søndag kl. 12–16

FRA 999,-

Gjøvik • Lena • Raufoss www.eurosko.com

B akk e g t . 3 , G j ø vik • 61 17 23 34 ( 2 . et g. o v er G j ø vik a pote k)

Made with FlippingBook - Online catalogs