544087851

Ved Sygeplejen: 1 Overlæbe, 1 Reservelæge, 1 Røntgenlæge, 3 Lægekan di? dater, 1 Øjenlæge, 1 Hals? og Ørelæge, 1 Forstanderinde, 1 Assistent hos Forstanderinden, 20 Sygeplejeassistenter, 1 Bademand, 1 Laboratorietjener, 1 Badeassistent, 22 Syge? plejeelever, 2 Massøser, 1 klinisk Assistent, 22 Husmedhjæl? pere ved forskellig Gerning, 8 Portører, 50 kvindelige Vagter, 9 Rengøringsarbejdersker.

KON VENTHUSETS SEGL 1630

Made with FlippingBook Online newsletter