Antibiotikastyringsprogram SiV

Antibiotikastyringsprogram

Sykehuset i Vestfold HF

Riktig antibiotikum til riktig pasient, til rett tid, med riktig dose, med riktig administrasjonsvei, med riktig varighet, og med minst mulig fare for individuelle og √łkologiske bivirkninger.

1.versjon, november 2016 Antibiotika-teamet ved Sykehuset i Vestfold HF

Made with