2014-VZ-IG3-ZON-ee1

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

(kwalificatiedossiers 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

Opleiding Verzorgende-IG niveau 3

Crebonummer

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Cohort

(s.v.p. invullen wat van toepassing is)

Exameneenheid 1 Verlenen van basiszorg

(2014-vz-ig3-ee1)

 Werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Onderdeel van Kerntaak 1

 Werkproces 1.5 Begeleidt een zorgvrager Onderdeel van Kerntaak 1

Examenkandidaat

Studentnummer:

Naam:

Beoordeling

Beoordeling werkproces 1.2

Herkansing werkproces 1.2

Beoordeling werkproces 1.5

Herkansing werkproces 1.5

Examen afgerond

ja nee

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

De beoordeling is vastgesteld door

Naam:

Handtekening:

Functie:

Instelling:

Datum:

Stichting Consortium Beroepsonderwijs

1

Z&W serie 2014-2

Opleiding Verzorgende-IG

2014-vz-ig3-ee1

Made with