Onsdag 25. oktober 2017

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

Alt innen glass!

RØISVOLD TRECON AS

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 25. oktober 2017 Nr. 38 • 16. årgang Etterlot Gjøvik en alldeles unik gave Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Får hjelp mot barnefattigdom

Familiekoordinatorene Monika Bekkelund og Sissel Henriksen, samt NAV-leder Reidun Karlsen, har satt i gang ekstra tiltak for å bekjempe barnefattigdom lokalt. I Gjøvik bor det nærmere 500 barn i familier som mottar øko- nomisk sosialhjelp. Kommunen har nå fått økonomisk hjelp for å dekke utgifter til ulike tiltak. Side 8 Nedgang i antall brannalarmer

Jens Christoffer Kolberg fikk hilse på ordfører Bjørn Iddberg under grunnlovsju- bileet på Hunn i 2014 (bil- det). Kolberg var en av de siste etterkommerne etter slekta på Hunn, en gård som dannet grunnlaget for etableringen av Gjøvik som by. Da Kolberg døde brått tidligere i år, viste det seg at han hadde testa- mentert en helt unik sam- ling av gjenstander fra Hunn, samt en halv million kroner, til Gjøvik og Mjøsmuseet. – Tidenes mest verdifulle gave, mener Mjøsmuseet. Det som kommer nærmest, er da Alf Mjøen etterlot seg Gjøvik gård til Gjøvik kom- mune. Side 5

Det har vært en markert nedgang i antall brannalarmer hos Sits studenthjem i Gjøvik. Sist brann- alarmen gikk på Sørbyen stu- denthjem var 12. august. Vanligvis har alarmene kommet hyppig etter studiestart, når sult- ne studenter har laget mat. Side 4

Arkivfoto fra 2014: Odd Martin Hesjadalen

'

-

%

"

BYENS BESTE! Flesk og duppe

Meksikanske og norske retter Gyros (GRESK) Kebab (TYRKISK) Bakt potet TAKE AWAY

!" # $#%& '( ) *( ( # +, - ./ 01 "

Jernbanegata 6, 2821 Gjøvik – 611 711 71

!

"

#

gir

(

0 -

--

,+ 2 00 3 0 4

1/- 03 5 0

$

% & '

Du trenger ikke gjøre jobben selv – vi kan hjelpe deg med det meste

(

( # !

6 7 8" # $#%& ( ) 9( ( 3-

Maling Tapetsering Gulvlegging Flislegging Gulvavretting Epoxymaling

./ 01 "

) *

*

)

* )

+ ,

- #

$

.+

/ 0 1

- 2

- &3

,

189,-

3

(

4 2

3-i-1

6 (

" $

5

6

GJØVIK – RAUFOSS – LENA

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with FlippingBook flipbook maker