Onsdag 26. april 2017

Nå er det tid for understellsbehandling!

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233

www.poleringskongen.no

Onsdag 26. april 2017 Nr. 17 • 90. årgang – etablert 1928 Blant Norges beste på byggesaker Mohammad Sohrab

Sto fram med fars historie

Kristin Hovda Skaug stod fram på TV2 med sin historie om faren

Foto: Thea Romsås Arkivfoto fra 2009 Foto: Mina B. Sveen

Tormod Skaug (bildet) som hun mener ikke fikk nok mat, til tross for besøk av hjemme- tjenestene i Østre Toten tre ganger daglig. I etterkant har mange delt sin historie fra eldreomsorgen med henne.

Kamaly og Elena Lindstad (bildet) gleder seg over at Østre Toten kommunes byggesaksbehandling er blant landets beste. Kommunal Rapport range- rer Østre Toten på en 13. plass i landet på Kommune- barometeret. Det er en skikkelig forbedring, sist var Østre Toten rangert som nummer 180. – Vi har de to siste åra prioritert saksbe- handling. Vi har blant annet utarbeidet et forhåndskonfe- ranseskjema, som gjør at vi må sende færre mangelbrev, og at vi kan starte behand- lingen med en gang, sier saksbehandler Mohammad Sohrab Kamaly. Side 10

Side 8

Snøen som falt i april

Mandagens snøfall skapte kaos på Toten også, uten at det ble meldt om alvorlige hendelser. Politiet bisto med snømåking i Kolbulinna (bildet), og mange fikk problemer på vegene. Side 7

Farligst på Lillo

Foto: Thea Romsås

Plantejord Porsjonsfrø

Vi trenger flere BLIKKEN- SLAGERE!

Krukker div.

Velkommen til Kirkeby!

March kofferter fra 650,-

Skolekretsens farligste kryss er på Lillo, mener Elin Nordheim Dahl-Harrington, som er tra- fikkansvarlig ved Hoffsvangen FAU. Hun får støtte av både FAU-leder Annika Bjerkeengen, rektor ved Hoffsvangen skole, Kjell Erik Vingebakken og medlem i veglaget i Øvre Evangsgutua, Erik Fagerheim (bildet). Side 5 Catering Selskap 61131500

50%

50%

Les mer på Finn.no FINN-kode: 88096690 eller på www.nordengenas.no

25%

149;

50%

Snakk med fagfolk

Restesalg bagger/vesker Nyheter fraKipling i butikken nå!

Åpent: Hverd.: ....kl. 9-19 Lørdag: ...............kl. 9-17 Søn./Helligd.: .....kl. 12-16

Ringvegen 26 , Gjøvik Tlf. 941 67 663

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Bunadsølv ÷20% torsdag-lørdag: 2

÷30% på alle ferdigsydde gardinlengder

Sivesindvegen 12, Hunndalen (200m ovenfor Lekeland) Tlf. 95 79 79 79 HJELP! VI MANGLER BILER Ønsker å kjøpe biler 0 - 80000,- (2004 og nyere).

Gjelder ikke Toten-nåler.

189,-

catering

3-i-1

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Made with