Onsdag 26. april 2017

2

Onsdag 26. april 2017 •

Talentstipend til tre lokale

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Kontroll på våpen

Tre lokale talenter var blant de fem heldige som nylig kunne motta Totens Spare-banks talentstipend. Maren Lundby sto for utdeling- en. Det var andre gang sparebanken delte ut dette stipendet innenfor kategoriene idrett, kultur og utdanning. Til sammen ble det delt ut 150.000 kroner, fordelt med 50.000 kroner innen hver kategori. Banken hadde fått sel- veste hoppdronningen, Maren Lundby, til å dele ut stipendiene. Marte Mæhlum Johansen Innen idrett var det kommet inn 20 søknader, fordelt på 11 gutter og ni jenter. Hoveddelen av idrettsstipendet gikk til lang- rennsløperen Marte Mæhlum Johansen fra Kapp, som fikk 30.000 kroner. I juryens begrun- nelse heter det at utøveren har gått fra å være meget lovende til å bli en løper som leverer stabile toppresultater på internasjonalt nivå. Hun viser stor evne til å holde høyt nivå over flere år og gjennom hele sesongen. Juryen ser også at hun har et potensiale til å ta steget opp i verdenseliten innen idretten sin og etablere seg på landslagsnivå. Med topp nasjonale og internasjonale resul- tater i langrenn har hun vist seg som en god ambassadør for Østre Toten skilag og distriktet vårt. Den andre delen av stipendiet på 20.000 kroner, gikk til skøytelø- peren Martine Ripsrud fra Stange, som er ansett som det største talentet i skøytesprint siden Edel Therese Høiseth. Ida Greve Monsen I alt 18 søknader likt fordelt på jenter og gutter, hadde kommet Norges Skiforbund har nå tatt ut løperne som skal representere Norge på rekruttlandslag og juniorlandslag for den kom- mende 2017/2018-sesongen. Ti utøvere på både dame- og herre- siden er plukket ut til å gå for rekruttlandslaget, og blant disse finner vi Marte Mæhlum Johansen fra Østre Toten Skilag. Totningen har vist seg svært lovende i skisporet, og er én av tre jenter som er nye på rekrutt- landslaget. – Marte har vist en impone- Karsten Nyborg karsten@totens-blad.no

Dessverre er det mange våpen i Norge som befinner seg hos folk som ikke er kvalifisert til å ha dem. Sentrale myndigheter har besluttet at det skal være våpen- amnesti fra 1. mars til 31. mai i år. Også tidligere har det samme vært prøvd her til lands. Under to tidligere amnestier kom det inn over 40.000 våpen. Det er liten tvil om at det fortsatt finnes en god del våpen som det burde vært kontroll på. Myndighetene ser spesielt at det offentlige mis- ter kontrollen på våpnene når den registrerte eieren faller fra. I våre urolige dager, med ter- rorhandlinger som kommer sta- dig nærmere, er det ingen tvil om at det må være god kontroll på våpen i privat eie. Vi bor i et dis- trikt der våpen har vært en natur- lig del av dagliglivet i mange generasjoner. Ei hagle eller ei salongrifle har ofte vært en del av husets utrustning for oss som bor på Toten. Vi skal heller ikke glemme at skytterbevegelsen all- tid har stått sterkt i Innlandet. Vi håper at framstøtene for å få ryddet opp gir gode resultater. Våpen i seg selv er ikke farlige, det er uvettig og ukyndig bruk og oppbevaring som er problemet. De senere årene har kravene til oppbevaring av våpen også blitt stadig strengere, det er ikke lenger lov å ha rifla stående i klesskapet. Politiet her lokalt har jobbet mye med å få oversikt og sørge for at våpen har blitt hen- tet inn hos de som ikke lenger bør ha våpen i huset. Spesielt gjelder dette der våpeneieren har falt fra, selv om det kan være mange grunner. Erfaringen viser også at det finnes våpen som ingen vet om, gjerne fra krigens dager. Disse våpnene har aldri vært i noe register. Med den store våpentettheten her til lands, er det også viktig at det finnes ressurser til å følge opp, slik at personer i psykisk ubalanse ikke disponerer våpen. La oss håpe at årets våpe- namnesti forhindrer framtidige tragedier.

De tre stipendievinnerne som var til stede under utdelingen på Toten Hotel var fra venstre: Martine Ripsrud, Marte Mæhlum Johansen og Ida Greve Monsen. (Foto: Privat).

inn innenfor begrepet kultur. Juryen hadde valgt å gi hele sti- pendet på 50.000 kroner til Ida Greve Monsen fra Raufoss. Hun er en talentfull sanger og skue- spiller på 22 år som publikum på Toten har fått oppleve ved mange anledninger. Som sanger uttryk- ker hun seg gjerne i gjennom jazz-klassikere, noe som passer særdeles bra til hennes dype, varme og forførende stemme. I slike sammenhenger får vi ofte oppleve hennes store skuespiller- talent, heter det i juryens begrun- nelse. Til daglig studerer hun drama og teaterkommunikasjon ved Høgskolen i Oslo. Som drama og teaterpedagog ønsker hun å reise rundt med et TIU- (teater i undervisningen) - pro- rende læringsvilje og innsats over tid som gjør at hun var et naturlig valg under arbeidet med landslagsuttaket. Vi har stor tro på at hun kan ta ytterli- gere steg denne sesongen og viser seg fortjent til plassen på Morgensdagens Helter-rekrutt- landslaget, sier Anders Bystrøm, trener for rekrutt- landslaget. Den kommende skisesongen vil ha vinter-OL i Pyeongchang som sitt naturlige høydepunkt, og trener Bystrøm har et håp om at sjekt ved skolene på Toten. Juryen mener Ida har den gjennomføringsevnen som må til for å formidle god kunst og kul-

tur fra Toten, og utmerker seg derfor som en god Toten-ambas- sadør. Kristian Thune Det kom inn sju gode søknader fordelt på to jenter og fem gutter innen kategorien utdannelse. Dette er alle studenter som stude- rer både nasjonalt og internasjo- nalt, og på prestisjetunge univer- siteter. Juryen valgte å dele ut to like stipend på 25.000 kroner. Det ene gikk til Kristian Thune fra Eina. Han er inne i sitt siste semester ved Norges Handelshøyskole, der han skriver om det norske high yield obliga- sjonsmarkedet. Neste år tar han sikte på å fullføre sin mastergrad i finansiell økonomi ved University of British Columbia, Vancouver. Samtidig med sine ulike studier har han hatt ulike verv og deltidsjobber, som har hans løpere skal blande seg inn i diskusjonen om hvem som skal tas ut i OL- og VM-troppene i årene som kommer. Landslagssjef Vidar Løfshus har også stor tro på de yngre løperne. – Vi har gang på gang sett hvor gode våre rekruttløpere er, og hvor raskt de hevder seg blant de beste. Derfor blir jeg ikke overrasket hvis noen av de løper- ne som nå skal gå for Morgensdagens Helter-rekruttlag blir å se i verdenstoppen kom- mende sesong, sier Løfshus.

gitt erfaring med å prestere i multikulturelle og internasjonale miljøer. Det andre stipendiet gikk til Åsmund Schiager Folkestad, opprinnelig fra Biri. Han er inne i sitt fjerde år med studier. Det tilbringer han på utveksling ved University of Minnesota i USA som fullbright-stipendiat. Dødsfall På grunn av en dataproblemer hos Gjøvik tingrett må over- sikten over meldte dødsfall gå ut denne uka.

Dagens sitat En kvinne som bruker kysset som våpen er væpnet til tennene.

Min kjære Haldis, vår mor, svigermor, bestemor, farmor, søster, svigerinne og tante Haldis Østby sovnet stille inn i dag etter lang tids sykeleie, nær 69 år gammel. Hvil i fred Sletta, 24. april 2017 Stein

Ukjent

Marte tatt ut på rekruttlandslaget

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Børre Bjørn Olav

Marianne Kristin

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Martin, Hedda, Solveig, Astrid, Margrethe, Henriette Øvrige familie Bisettes fra Hoff kirke tirsdag 2. mai kl. 13.00. Like kjært som blomster er en gave til Kreftforeningen og Stiftelsen Norsk Luft- ambulanse. Sørgehøytidelig- heten avsluttes ved kirken.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with