Villabyerne1940

V LLABYERNES BLAD Nr. 1. Torsdag den 4. Januar. AHe Bankforretninger udføres. ^ Ù R D R U P - C H A R L O T T E M L U M D B A N K NO /iDKON TOR [ CyEN TOFTE <4 O/MEGNS By^NK : JægersborgAHé 31 Gjentoftegade 50 T e t a t o ^ O r d r u p 3 6 0 0 { T a te f o r s G a n t a f t a 1 0 0 & 1 85 $KOV$WOVED B ANK : Strandvej 323 T e t a f o n O r d r u p 6 9 3 ORDRUP BANK : Ordrupvej 82 T a t e f o n O r d r u p 4 3 0 0 VANGEDE OG^OAIEGN^ BANK : Vangedevej 22 T e 'e f o n G a n t o t t a 3 7 0 7

MnSALGET hos A. L !ND Yiggo Schrøders Eftf.

VEJLGAARD SKOTØJ Ttf. He! . 127-3127 T!f. He!!. 127-3127 Strandvq 163 D a m e s Å ^ o n e d s a t m e d 33 - 50 '/) 9 . 9 0 - 1 2 . 7 5 - 1 4 . 5 0

AaWige Li&aig i Hellerup o m f a t t e r i A a r e t L i t a i a f f o r d e l a g t i g e T d b u d , d e r s æ L g e s m e d i n d t d 7 5 % R a b a t Sioffer hA.s/ru p r/m u .SAof/p-/ ou/p /Il H/u.srr o/:; .SAo/p- AyM/pr. .1/m . /'rl.s .srr/^r.s /o r p r . l i f r . . . .S;Nr:oAloot.s/rp/ ! p/our-1 /o /u l uiPil /to.spuAuAp//pr u7 Vo/A/o/p. (lu!. l*rls J .r .l. NU............................ P r/u fu r

STRANDVEJ 175 Tatf. Hatrup 94S. l.Kt.sHerreüngen ti! yderst¡avePriser Skjorter. PWtnaPprpAlP4 ug gpttnfm- vftvfdfKvalitftrr tn.2i-'lip- ppro^ aintra Stof til .Man chettpr................ 7.50 Primaaiidatat-rkk\aHtrt m /aat Flip. rn)!Fl.sk urttnrtn vævrt J.8-rrp(t. ttlaa, t/raa ogbrnn...................... 7.85 Prima[ennPumrspt ".kjortp atrihet pn({risk ivvaiitrt nt 2Hinprr, fkstra Stof til Mancnrttrr................. 8.50 Sokker. Prima ' ,-"l

A lt i K am e lu ld føres Uejierup S\ ^p piejehirretnint^ D e^erandar Ht 1 nr!)rt!t^^f(yren!nt)e!). ** n ^ n intime Kjo!esa!on ftnder De den individuelle Kjote. — Stoffet modtages til Forarbe[dntng. — Undertc) og Natkjoler efter fransk og amerikansk Sntt syes paa Bestilling < J a n u a r M a a n e d i n d t i t 3 0 „ R a b a t D ire k tric e Frk W olten # F ru R uth C h riste n se n W elrup d90S V in gaards AUé 27 H e lru p 49 05 B o d s æ ! g e s fra Vinduerne og Udhængsskabene 9 8 5 8 5 (!a. 2ii !)ns. Sitkvt^tips i . t R ................ ^ Hn t)e! fsmxkkr Sk ju rtp r. 2 iü p p p r 9.R.1 'strandvej !ôô. %pd neH eru{i\ej 1 e!etfi!) H e l r n p - 1

i V iH a tfvern i H y g g a iig a o g v a tty k k a d a N y t- A a r s f a s ta r pAA R a stA u rA n ta rn a r n i f t O D S T id e ns A t vn r blev Ny t a a r s a f t e n K f pj r et som sædvnt.Mn. unt e r d vel K r i ­ gen k a s t e d e en Sky n de o s e r M t ^ e t med d f t n y e Aar. Mederis de fieste f e jr e de Nyt- aars^rften i H j e mm e t e!ier i gtide Venner-^ Kres. k u n d e Hest^furanter Knrlysteises I p]tat)!:ssenienter o v er a l t nie]de f ni dt Hus. loil fnr de ii'kaie V i r k s om h e d e r s \ ' e d k om j ri en

8 5

Oghaa mp

H c t lc r u p A f d . Sirondoe; J73-J75

^ M e r e r et yndigt Pa n d ! .Af^enen^

Strandvej 82.

T!f. Hetrup 42

Made with