Onsdag 25. januar 2017

Oljetanker fjernes Spredt avløp

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 25. januar 2017 Nr. 4 • 16. årgang Store planer for parkeringsplassen

Flere endringer for Oslo-bussen

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg

Bussavgangene mellom Gjøvik og Oslo har nesten vært uforandret siden 2000. – Dagens tilbud er ikke bra nok og ikke tilpasset dagens marked. Vi må gjøre noe, erkjenner Kjell Arne Engeskaug og Arne Leikvoll i Nettbuss AS (bildet). Nå varsles det store endringer i avgangene til Garder- moen og Oslo. Side 3 Satser på ungdommen Etter å ha vært nede for telling noen år er flere unge turledere klare for ny giv i DNT Ung. – Vi er helt i startgropa, og ski- kurset som skal være i Hovde- bakken rett over helga blir opp- starten for oss, sier Silje Kristine Tandsæther Hagen (24). Side 2 Søsterens liv var avgjørende

Bjug Ringstad (bildet) har vært aktiv i NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) i 40 år, 33 av dem som tillitsvalgt. – Vegvalgene hadde blitt helt annerledes uten min utviklings- hemmede søster Mette, sier han. Side 10

Foto: Torbjørn Aurvåg

Espen Fari (bildet), daglig leder i Kobolt Eiendom AS, planlegger et fem etasjes boligbygg på parke- ringsplassen ved Kiwi-butikken i Trondhjemsvegen. – En stor tomt som dette midt i sentrum bør utnyt- tes bedre og bygges ut, mener Fari. Her må det til

en omregulering, ettersom gjeldende regulerings- planer ikke tillater over tre etasjer. Kobolt ønsker å bygge fem etasjer. En utbygging her vil også kunne gi Kiwi muligheten for en utvidelse. Side 5

70% Sluttsalg! S tts Siste dag er lørdag 28. januar! Alle varer: RABATT

Trenger du elektriker?

SALGET fortsetter med SUPERGODE priser, og NYHETER strømmer inn hver dag.

Vi leverer alt innen el-installasjon!

34år i el.tjenesten

• Bolig/hytter • Industri/næring • Landbruk

Str. 42+

VI HAR FLYTTET til Parkgata 16, Gjøvik

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Velkommen til en god handel!

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Storgt. 8 Gjøvik • Tlf. 61 17 21 85

Made with