Tivoli_1893

TI VO L

T e x t:

Axel Guthmann og Anton Melbye.

Illu s tra tio n e r.

Poul Fischer, V. Jastrau, . Alfred Schmidt og H. Tegner.

Made with