UPM-Biofore-Magazine-3-2016-FI

Vastuullisuus on hyvä sijoitus

UPM:n varmentama Responsible Fibre™ takaa, että tuote täyttää alan tiukimmat, kolmannen osapuolen varmentamat ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerit.

BIOFORE ON UPM :N GLOBAALI SIDOSRYHMÄLEHTI

Merkki vastuullisuudesta.

Johtamalla bio- ja metsäteollisuuden integraatiota UPMkantaa vastuuta tulevien sukupolvien kestävästä tulevaisuudesta. Samalla tunnemme vastuumme omille työntekijöillemme, osakkeenomistajillemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja muille sidosryhmillemme. Meidän tulee toiminnallamme osoittaa, että kannattava liiketoiminta ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen kulkevat käsi kädessä. Tämä Biofore-lehti käsittelee vastuullisuutta investointina. Sijoittajat – kutenmuutkin sidosryhmät – arvostavat yrityksiä, joiden liiketoiminta edistää positiivista kehitystä niin taloudellisesta, ekologisesta kuin sosiaalisestakin näkökulmasta. Sellaisilla yrityksillä on kyky lisätä sekä omistaja-arvoa että sosiaalista hyvinvointia kestävästi ja pitkäjänteisesti. Kuten UPM:n hallituksen puheenjohtaja BjörnWahlroos toteaa lehtemme pääjutussa (sivut 10–13), vastuullisesti toimiva yritys hallitsee riskejä yleensä muita paremmin ja tuo omistajilleen vakaamman tuoton pitkällä aikavälillä. Hän korostaa myös yrityksen vastuuta muita sidosryhmiä ja koko yhteiskuntaa kohtaan. Vastuullisuus on Biofore-strategian ytimessä. Edistämme vastuullisia toimintatapoja sekä omassa liiketoiminnassamme että koko arvoketjussa ja etsimme kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa. Vastuullisuudessa on kysymys arvoista

TILAA PRINTTIVERSIO order@upm.com

TILAA LEHDISTÖTIEDOTTEEMME www.upm.com/media

Kriteerimme kattavat tuotteen koko elinkaaren metsänhoidosta ja puunhankinnasta vastuulliseen tuotantoon. Tuotemerkki täyttää myös meille tärkeät sosiaalisen vastuun kriteerit. Tutustu Responsible Fibre -tuotemerkin maailmaan osoitteessa responsiblefibre.upm.com. Näet, että pienilläkin valinnoilla on merkitystä.

TWITTER @UPM News, www.twitter.com/ UPM News

UPM – The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) ja UPM Plywood. Tuotteemme perustuvat kestävistä lähteistä hankittuihin uusiutu­ viin raaka-aineisiin, jotka tarjoavat vaihtoehdon uusiutumattomille fossiilisille materiaaleille. Kehitämme uusia innova­ tiivisia ja kestäviä liiketoimintoja. Kehittämämme biopolttoaineet, biokomposiitit ja biokemikaalit perus- tuvat laajaan osaamiseemme ja vahvaan asemaamme metsäbiomassan hankinnassa ja jalostuksessa. Noudatamme aina UPM:n arvoja: Luota ja ole luotettava, Tuloksia yhdessä ja Uudistu rohkeasti.

UPM – The Biofore Company. www.upm.fi

LINKEDIN www.linkedIn.com/ company/ UPM-Kymmene

Ilmasto

YOUTUBE www.youtube.com/ upmdotcom

Luonnon monimuotoisuus

ja sitoutumisesta mutta ennen kaikkea teoista. Kuten aina, teot puhuvat enemmän kuin sanat.

FACEBOOK www.facebook.com/ UPMGlobal

Vesi

Elisa Nilsson UPM:n viestintä- ja brändijohtaja

Sosiaalinen vastuu

Vastuullisuus- kriteerit

3/2016  | 03

Made with FlippingBook Online newsletter