BetaenkningAngOrdningenJernbaneforholdene

Fo r s l a g lil en Ordn i ng a f

••

iui% «uu

y

o

(B i la é lil den under 8 = Marts 1886 nedsatte Commissions Betænkning.’

LÆNGDEPROFILER.

Ø l o z , b 6 a 1 1 e ( i n t e it

C e ii l*i a ( .>

c b d l ex a p

l’a Fion

Ø l o x x e l r x o

R:-1200

Skinnehôjde D ag lignands

204 20000

Fod

7490 Fod

H ellerup

0 ./ c o f 6 a li t’ ( i n i e n :

Ø e n fx a i > F a t i 0 1 1 — 0 ) c\ f Gi j .

C e n t r aCô t'a t'ioii — Ø ^ E e c ^ ^ °

ØD

R -4 0 0 0 1

R:- 1200

40 l2S0

I•s££ s

i i Î, 25

tz <■' r i.s k J œ r i n g a f N e d l agt 3 j.

a k k e j •k n i i\ g ,

'a l b y I. ti e s t r a

<" Yj<

V a lb y S ta l io n

N i a e a

Tfe

7 ^ , --f"

"-

■i—r b1' jfl ('ciilr;ilsl;ilioii, j* 1 ¡U =® =

I " " Iklxx

m. L i IL i

1 LI I N sP______ /.o« //,o 14200 Fod m

?__ L

20

c

.r

/o

/'j

m

/c

rs

ir',

rre

r/s 120 122 124 /¿r> 12« 110 pt> m

roe

ro«

rro

r /2

0 ) 0 1 6 1 n Ee t o e j t>a n e n :

11 : . k'D a n e lm i c Sc\c .3 o z tjenere — c)’x eb ext (c¿v (j£ z Fa fi on . O Q f .

o ) ‘o 7 E i n Ne I.>e> E a n e n : S L i x b ^ o a a - cExe^en k.>Eeicj e>fa li o 11

Ct’ot E 1 11 be t&ed) 6

O a II C U :

Ø U t % - Ø l o o f l v l b ^ j .

t y w < f & y o s e j — c y î z a vi b o c j v n

R :- 4 0 0 0 ’

1V-2000’

R:- 1500 ’

IV-1200’

R :- 2 0 0 0 ’

R : -12 0 0 ’

g Frederiksberg Si

b ' v L ''’ esic'

M J - --

f r i

1 ,j !

.. ... r . ib i i ! | ! ils 1 i* ; Æ j

I b

£1 Ih is I ajîtt sil

!

78

SO

82

S i

86

S i

90

92

9400 Fod

XX

70

72

46

48

so

S i

S 6

SX

02

64

44

>2

00

Længde h 10000.

JTojefr /. 5 OO.

.41*00 Fod

♦.?

10 5 o

JO

2o

30

M

50

60

S0

90

"'°

n o

T30

T40

ISO

160

170

ISO

ISO

200

2/0

220

22 /, ' ' 240 2S0 Fod

70

Made with