M3806.1605 Traka21 - Nycklar till byggbodar

Traka21 på byggarbetsplatser

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nyckelhantering till byggbodar

YIT är ett bygg- och tjänsteföretag med huvudkontor i Helsingfors, som fokuserar på att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer genom byggnation av bostäder, affärslokaler och infra- struktur samt andra stora projekt. YIT har precis färdigställt nya bostäder i en 150 år gammal kvarnbyggnad i Kuopios hamn. Den vackra, röda tegelbyggnaden “Wanha Mylly” rymmer nu 44 lägenheter, allt från små enrummare till stora etagelägenheter samt lokaler för blandad kommersiell verksamhet.

– Om jag fick bestämma skulle vi ha Traka21 även på min nästa byggarbetsplats. Jag rekommenderar alla inom bygg- branschen att använda det här systemet. Sedan vi installerade Traka21 har vi inte tappat bort en enda nyckel. Mika Kaskela, arbetsledare – Sommest var vi upp till 70 personer på bygget samtidigt. Vi fick lära oss hur Traka21 fungerade och insåg genast att det är ett oerhört användarvänligt, säkert och kostnadseffektivt system. Petteri Ovaska, förman – När nycklar försvinner måste låsen ofta bytas, och det leder till ökade kostnader. Med Traka21 kan vi se vem som har hämtat ut en nyckel och styra vilka nycklar våra egna medarbetare får använda och vilka som är tillgängliga för

Byggprojektet inleddes 2014 med ett omfattande rivningsar- bete och lägenheterna stod klara i april 2016. Arbetet invol- verade ett stort antal personer, både YIT:s egna medarbetare och underentreprenörer. Det innebar stora utmaningar vad gäller nyckelhanteringen på byggarbetsplatsen. Tidigare läm- nades nycklar ut lite hur som helst, vilket bland annat ledde till problemmed förlorad arbetstid. Varför Traka21 På byggarbetsplatsen Wanha Mylly tog YIT steget mot en säk- rare och mer modern nyckelhantering genom att – för första gången i Finland – installera Traka21. Traka21 är en innovativ plug-and-play-lösning med de senaste funktionerna inom intelligent nyckelhantering. Detta enkla, ändamålsenliga och kostnadseffektiva system tillhandahåller loggar och rapporter för alla nycklar och nyckelknippor, som förvaras individuellt fastlåsta för att inte äventyra viktiga operativa funktioner. Tack vare Traka21 behövdes endast tio nycklar på byggarbets- platsen Wanha Mylly, i stället för de 50 som tidigare användes.

underentreprenörer. Arttu Räsänen, förman

Made with