F antwoordenboek vwo

Hoofdstuk35 Brutowinstopslagmethodeenbreak-evenanalyse in spreadsheets

35.1 DomeinF Informatievoorzieningen ICT € €

Inkoopprijs Brutowinst Omzet-

Verkoopprijs, Door hetwijzigen

Speciale

belasting inclusief

van cel

indewaarde functie

omzet- belasting

25,00 60% 30,00 60% 30,00 40% 30,00 40% 120,00 40%

21% 21% 21%

48,40

58,08 B1 50,82 B2 44,52 B9 178,08 B1

30 40

a b

6% 6%

6

doelzoeken doelzoeken

c

120

d

35.2 a Deverkoopprijs exclusief omzetbelasting is € 63,80. De inkoopprijs exclusief omzetbelasting is € 44. Debrutowinst is € 63,80 – € 44= € 19,80. Debrutowinstopslagwordt uitgedrukt inprocentenvande inkoopprijs. 1%vande inkoopprijs is € 0,44. Debrutowinstopslag is € 19,80/ € 0,44 1%= 45% .

€ 63,80=

701.800 484.000

b Verwachteomzet

11.000 11.000

€ 44=

Verwachte inkoopwaardeomzet

217.800

Verwachtebrutowinst

c Inkoopkosten

48.000

Verkoopkosten Diverse kosten

24.000

14.000 14.000 18.600

Loonkosten

Interestkosten

Algemene kosten

46.600

Overheadkosten

70.600

118.600

Begrotebedrijfskosten

d Verwachtebrutowinst

217.800 118.600

Begrotebedrijfskosten

99.200

Interestopbrengsten

300

99.500

Verwachtenettowinst

SE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

62

Made with