F antwoordenboek vwo

h Het bereik (K27:N42) ziet er als volgt uit:

Hoofdstuk40 Toepassingenvan spreadsheetsbij heterogeneproductie

i In de kolommen K en L vallen de verschillenmet betrekking tot de omzet en het verkoopresultaat het meesteop.

j Inde kolommenMenN ligt denadrukopde kostenverschillen. Ziewww.managementenorganisatieinbalans.nl: Opgave40.7uitgewerkt.xlsx.

SE

Management&Organisatie inBalans

91

Made with