Katalog 2018 Kontorsleverantören Sthlm

DIN LOKALA NÄRLEVERANTÖR – allt under ett tak –

LEVERANSFÖRSÄLJNING Vår kundtjänst hjälper dig med det mesta. Vi kan ge dig den hjälp du kräver av din fackhandlare. Vår säljavdelning bistår dig med person- liga besök, presentationer, förmånliga årsavtal. Vi finns alltid på plats vardagar mellan 08.00 – 16.30 Ingenting är omöjligt för oss, det omöj- liga kan bara ta lite mer tid. LEVERANSFÖRSÄLJNING Vår kundtjänst hjälper dig med det mesta. Vi kan ge dig den hjälp du kräver av din fackhandlare. Vår säljavdelning bistår dig med person- liga besök, presentationer, förmånliga årsavtal. Vi fi ns alltid på plats vardagar mellan 08. 0 – 17. 0 Ingenting är omöjligt för o s, det omöj- liga kan bara ta lite mer tid.

LAGERBUTIK Du kan också göra dina inköp direkt i vår välsorterade lagerbutik. Här hittar du det mesta du kan behöva. Totalytan är över 800 kvm. Våra kunniga medarbetare hjälper dig att hitta bland alla varor och du får natur- ligtvis tips och råd när du gör dina inköp. Du kan givetvis nyttja ditt kundnummer och få allt på faktura. LAGERBUTIK Du kan också göra dina inköp direkt i vår välsorterade lagerbutik. Här hittar du det mesta du kan behöva. Totalytan är över 80 kvm. Våra kun iga medarbetare hjälper dig att hitta bland all varo och du får natur- ligtvis tips och råd när du gör dina inköp. Du kan givetvis nyttja ditt kundnummer och få allt på faktura.

DISTRIBUTION & SERVICE För att säkerställa leveranssäkerheten an- litar vi vårt eget distributionsföretag. Detta borgar för snabba och korrekta leveranser till kund. Även du som kund kan anlita detta företag för dina externa budleveranser. Fördelarna är givetvit många bl.a. att du vet att du får samma goda service, du har en och samma kontaktperson och inte minst så får du allt på samma samlings- faktura. I IBUTION & SERVICE För att säkerställa leveranssäkerhet n an- litar vi årt eg t distributionsföretag. Detta borgar för snabba och korrekta lev ranser till kund. Även du som kund kan anlita detta företag för dina externa budleveranser. Fördelarna är givetvit många bl.a att du vet att du får sam a goda service, du har en och sam a kontaktperson och inte minst så får du allt på sam a samlings- faktura. TRYCKERI Kort, kuvert, visitkort och brevpapper. Allt detta behövs på ett modernt kontor. Vi tillverkar och trycker även på kundanpassade format och utföranden. Vi ombesörjer det mesta i eget tryckeri för att garantera dig snabba och korrekta trycksaker. Behöver du hjälp med original TRYCKERI Kort, kuvert, vis tkort och brevpap er. Allt detta behövs på ett modernt kontor. Vi tillverkar och trycker även på kundanpassade format och utföranden. Vi ombesörjer det mesta i eg t tryckeri för att gar ntera dig snab a och korrekta trycksaker. Behöver du hjälp med orig nal ell r layout så hjälper vi t ll. Kontakta os – et lönar sig! eller layout så hjälper vi till. Kontakta oss – det lönar sig!

SKÅPSERVICE Tycker du ibland att planering, hantering och inköp av kontorsvaror inkräktar för mycket på ditt arbete? Vi har lösningen! Vi hjälper dig genom att vi tillsammans lägger upp ett lämpligt sortiment i ditt förråd eller skåp som vi sedan underhåller och följer upp. Du slipper hålla reda på allt. Vi tar helt enkelt hand om allt detta. SKÅPSERVICE Tycker du ibland a t planering, hantering och inköp av kontorsvaror inkräktar för mycket på di t arbete? Vi har lösningen! Vi hjälper dig geno a t vi tillsa mans lä ger u p e t lämpligt sortiment i di t fö råd e ler s å s i sedan underhåller och följer . Du sli per hålla reda på allt. Vi tar helt enkelt hand o a lt de ta.

REKLAMBUTIK Besök vår utställning där vi visar standard och kundanpassade produkter, presentart- tiklar, golftillbehör mm. Vi kan tillgodose alla behov, små och stora upplagor. Vi präglar, screentrycker, broderare och klarar av fyrfärgsbilder om så behövs. Från idé till färdig produkt – du väljer. Endast fantasin sätter gränser i vårt sam- arbete. REKLAMBUTIK Besök vår u ställ ing där vi visar standard och kundanpassade produkter, presentart- tiklar, golftillbehör m. Vi kan tillgodose alla behov, små och stora u plagor. Vi präglar, scr entrycker, brode are och klarar av fyrfärgsbilder om så behövs. Från idé till färdig produkt – du väljer. Endast fantasin sätter gränser i vårt sam- arbete.

Kvalitet – Pris – Leveranssäkerhet – Personlig service ... våra ledstjärnor i allt vi gör för dig som kund! li . r l tj i l i i

Made with FlippingBook - Online magazine maker