Onsdag 17. oktober 2018

Alt i lås og glass!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Avlingene ble like dårlige som fryktet etter tørkesommeren. To av tre bønder har søkt om avlings- skadeerstatning. Over 100 søknader om erstatning har kom- met inn, og flere kom- mer. – Vanligvis får vi inn et par søknader i året, opplyser Anne Duenger, rådgiver ved landbrukskonto- ret, og legger til at Gjøvik er blant de hardest rammede i Oppland. Hos Lars Fremstad i Vardal (bildet) er avlinga redusert med 60 pro- sent. Han regner med ekstrautgifter på rundt 600.000 kroner. Side 5 Onsdag 17. oktober 2018 Nr. 37 • 17. årgang Gjøvik er blant de hardest rammede Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Georg Mathisen Foto: Ragnhild Fladsrud Vi har fått nytt navn og ny logo: Vårt nye navn er Minel Sentrum Installasjon. AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk gir Lune høstkvelder i god belysning! Foto: Torbjørn Aurvåg

Avslørt med planter i bilen

Natt til tirsdag stanset politiet en bil på Eina. I den fant de tre menn og et godt utvalg cannabis- planter. Det førte politiet videre til et hus i et boligområde på Gjøvik (bildet) som ble brukt til cannabisdyrking. Side 4 Snakker om enda mer aktivitet Publikum ønsker mer

aktivitet i byen, hele året. Det kom det tilbakemel- dinger på

under Akevittfestivalen. – Det er en veldig god idé, og noe vi har snakket om ofte, sier festivalsjef Line Kildal (bildet). Utford- ringen er begrensningen på res- surser. Midten Nytt dagtilbud for alle som vil

Grunnet stor arbeidsmengde søkes snarest SERVICE/ HANDYMAN VARMEPUMPER

Med Tone Wølner, i midten, ansatt som aktivitets- og frivillig- koordinator, er Åslundmarka bo- og servicesenter først ut med et nytt dagtilbud med trivelige mål- tider og meningsfylte aktiviteter. – Her kan alle kan delta, sier Pernille Egedius og Bente Ødegård Dalby. Side 3

÷20% ÷20%

Fortsatt din elektriker.

tlf. 61 13 86 80 www.minel.no

Ring 61 13 42 00

DET RIMEL IGSTE PARET FÅR DU PÅ KJØPET!

* )%)

! )

! & ! & )

+

!

,

– Tilbudet gjelder t.o.m lørdag –

-

.

!

/ )

&

Gjøvik • Lena • Raufoss www.eurosko.com

! "#" $ %& '

()

# (

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker